Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73375
Title: Marketing tools and branding in professional football club activities
Authors: Tielietov, Oleksandr Serhiiovych
Нагорний, Є.І.
Letunovska, Nataliia Yevhenivna 
Пігуль, Павло Володимирович
Пигуль, Павел Владимирович
Pigul, Pavlo Volodymyrovych
Keywords: футбольний бізнес
футбольный бизнес
football business
маркетинг у футболі
маркетинг в футболе
marketing in football
професійний футбольний клуб
профессиональный футбольный клуб
professional football club
комплекс маркетингу у футбольному бізнесі
маркетинговый комплекс в футбольном бизнесе
marketing complex in football business
комунікаційна діяльність футбольних клубів
коммуникационная деятельность футбольных клубов
communication activity of football clubs
брендування у футболі
брендинг в футболе
branding in football
Issue Year: 2019
Publisher: Одеський національний політехнічний університет
Citation: Teletov, A. Marketing tools and branding in professional football club activities / A. Teletov, Ie. Nagornyi, N. Letunovska, P. Pigul // Маркетинг і цифрові технології. – 2019. – Том 3, №2. – С. 62-74.
Abstract: У статті обґрунтовано необхідність підсилення використання концепції маркетингу в організації діяльності футбольних клубів. Доведено, що українські футбольні клуби повинні біль результативно використовувати сучасні маркетингові інструменти, починаючи з проведення відповідних досліджень, на підставі яких має збільшитися пропозиція нових видів послуг для споживачів, вдосконалювати цінову політику, покращувати процес брендування та комплекс комунікаційних заходів й каналів розподілу тощо, які максимально зорієнтують діяльність футбольних клубів на задоволення потреб спортивних організацій, вболівальників та спонсорів, що має привести до комерційного успіху.
В статье обоснована необходимость более активного использования концепции маркетинга в организации деятельности футбольных клубов. Доказано, что украинские футбольные клубы должны более результативно использовать современные маркетинговые инструменты, начиная с проведения соответствующих исследований, на основании которых должно увеличиваться предложение новых видов услуг для потребителей, совершентствовать ценовую политику, улучшать процес брендирования и комплекс коммуникационных мероприятий и каналов распределения и т.п., которые максимально сориентируют деятельность футбольных клубов на удовлетворение потребностей спортивных организаций, болельщиков и спонсоров, что должно привести к коммерческому успеху.
The need to strengthen the use of the marketing concept in the organization of football clubs is substantiated in the article. It is shown that Ukrainian football clubs should use modern marketing tools more effectively starting with conducting relevant research, based on which the offer of new services types for consumers should increase. It is also necessary to improve the pricing policy, improve the branding process and a set of communication measures and distribution channels, etc., which focus the activities of football clubs as much as possible to meet the needs of sports organizations, fans and sponsors, which should lead to commercial success.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73375
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
Other18
Downloads
Other11


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Teletov_Nagornyi_Letunovska_Pigul.pdf232.81 kBAdobe PDF11Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.