Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73375
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Marketing tools and branding in professional football club activities
Authors Tielietov, Oleksandr Serhiiovych
Нагорний, Є.І.
Letunovska, Nataliia Yevhenivna  
Пігуль, Павло Володимирович
Пигуль, Павел Владимирович
Pigul, Pavlo Volodymyrovych
Keywords футбольний бізнес
футбольный бизнес
football business
маркетинг у футболі
маркетинг в футболе
marketing in football
професійний футбольний клуб
профессиональный футбольный клуб
professional football club
комплекс маркетингу у футбольному бізнесі
маркетинговый комплекс в футбольном бизнесе
marketing complex in football business
комунікаційна діяльність футбольних клубів
коммуникационная деятельность футбольных клубов
communication activity of football clubs
брендування у футболі
брендинг в футболе
branding in football
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73375
Publisher Одеський національний політехнічний університет
License
Citation Teletov, A. Marketing tools and branding in professional football club activities / A. Teletov, Ie. Nagornyi, N. Letunovska, P. Pigul // Маркетинг і цифрові технології. – 2019. – Том 3, №2. – С. 62-74.
Abstract У статті обґрунтовано необхідність підсилення використання концепції маркетингу в організації діяльності футбольних клубів. Доведено, що українські футбольні клуби повинні біль результативно використовувати сучасні маркетингові інструменти, починаючи з проведення відповідних досліджень, на підставі яких має збільшитися пропозиція нових видів послуг для споживачів, вдосконалювати цінову політику, покращувати процес брендування та комплекс комунікаційних заходів й каналів розподілу тощо, які максимально зорієнтують діяльність футбольних клубів на задоволення потреб спортивних організацій, вболівальників та спонсорів, що має привести до комерційного успіху.
В статье обоснована необходимость более активного использования концепции маркетинга в организации деятельности футбольных клубов. Доказано, что украинские футбольные клубы должны более результативно использовать современные маркетинговые инструменты, начиная с проведения соответствующих исследований, на основании которых должно увеличиваться предложение новых видов услуг для потребителей, совершентствовать ценовую политику, улучшать процес брендирования и комплекс коммуникационных мероприятий и каналов распределения и т.п., которые максимально сориентируют деятельность футбольных клубов на удовлетворение потребностей спортивных организаций, болельщиков и спонсоров, что должно привести к коммерческому успеху.
The need to strengthen the use of the marketing concept in the organization of football clubs is substantiated in the article. It is shown that Ukrainian football clubs should use modern marketing tools more effectively starting with conducting relevant research, based on which the offer of new services types for consumers should increase. It is also necessary to improve the pricing policy, improve the branding process and a set of communication measures and distribution channels, etc., which focus the activities of football clubs as much as possible to meet the needs of sports organizations, fans and sponsors, which should lead to commercial success.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Ukraine Ukraine
728
United Kingdom United Kingdom
53
Unknown Country Unknown Country
45

Downloads

Iran Iran
2
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
727
United Kingdom United Kingdom
99
Unknown Country Unknown Country
37

Files

File Size Format Downloads
Teletov_Nagornyi_Letunovska_Pigul.pdf 232,81 kB Adobe PDF 866

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.