Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73699
Title: Ігровий додаток «Квест-гра для вивчення історії України учнями 5-го класу»
Authors: Хвайра, Таєр Самер Тавфік
Keywords: програмний додаток
розробка
методи інтерактивного навчання
паттерн MVVM
Issue Year: 2019
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Хвайра, Таєр Самер Тавфік Ігровий додаток «Квест-гра для вивчення історії України учнями 5-го класу» [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного рівня бакалавр; спец.: 122 – комп’ютерні науки (інформаційні технології проектування) / Таєр Самер Тавфік Хвайра; наук. керівник О.В. Алексенко. – Суми: СумДУ, 2019. – 130 с.
Abstract: В першому розділі визначається актуальність дипломного проекту. Розглядаються сучасні методи інтерактивного навчання історії України, їх переваги та недоліки. Обґрунтовується актуальність роботи. У другому розділі визначається мета роботи, встановлюються задачі роботи та виконується вибір методів дослідження. Проводиться планування робіт по створенню додатку. Розроблене технічне завдання, яке наведено у додатку А. Результати з планування робіт наведені у додатку Б. У третьому розділі демонструється повне, поетапне проектування програмного додатку, створення моделей та діаграм, розробка архітектури додатку. Також наводяться функціональні та нефункціональні можливості додатку. Четвертий розділ описує процес розробки програмного додатку. Показує практичне застосування створених моделей та діаграм. Детально наводяться етапи розробки та демонструються функціональні можливості додатку. Результати розробки у вигляді програмних кодів наведені у додатках. Результатом дипломного проектування є програмний додаток «Квест-гра для вивчення історії України учнями 5-го класу».
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73699
Type: Bachelous Paper
Presentation date: 06.2019
Speciality: Факультет електроніки та інформаційних технологій (ЕлІТ)/Кафедра комп’ютерних наук секція ІТП
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ЕлІТ)

Views
Other18
Downloads
Other17


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Khvaira_bachelor_thesis.pdf2.33 MBAdobe PDF17Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.