Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73794
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Історичні передумови виникнення і розвитку податків
Authors Zaitsev, Oleksandr Vasylovych  
Броннікова, Л.О.
Keywords податки
налоги
taxes
мито
пошлина
toll
данина
дань
tribute
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73794
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Броннікова, Л.О. Історичні передумови виникнення і розвитку податків [Текст] / Л.О. Броннікова; наук. керівник О.В. Зайцев // «Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених імені професора Балацького О. Ф. (м. Суми, 16-17 квітня 2019 р.) / за заг. ред. Т. А. Васильєвої, О. В. Шкарупи. – Суми : СумДУ, 2019. – С. 93-94.
Abstract У студентському повідомленні розглядається історія формування податкової системи, що перетинається з історією формування національної культури.
В студенческом сообщении рассматривается история формирования налоговой системы, которая пересекается с историей формирования национальной культуры.
The student's report address the history of the formation of a tax system intersect with the history of the formation of national culture.
Appears in Collections: Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів (ННІ ФЕМ)

Views

Ukraine Ukraine
102
Unknown Country Unknown Country
18

Downloads

Ukraine Ukraine
132
Unknown Country Unknown Country
15

Files

File Size Format Downloads
Bronnikova_Istorychni_peredumovy.PDF 274,37 kB Adobe PDF 147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.