Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73801
Title: Нормування водоспоживання та проблеми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства міст
Authors: Sotnyk, Iryna Mykolaivna 
Sotnyk, Mykola Ivanovych 
Бойко, В.С.
Keywords: водоспоживання
водопотребление
water consumption
водопровідно-каналізаційне господарство
водопроводно-канализационное хозяйство
water supply and sewage
нормування
нормирование
rationing
місто
город
city
розвиток
развитие
development
Issue Year: 2019
Publisher: Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова
Citation: Сотник, І.М. Нормування водоспоживання та проблеми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства міст [Текст] / І.М. Сотник, М.І. Сотник, В.С. Бойко // Сучасні тренди розвитку урбанізованих територій : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 22–24 травня 2019 року / [редкол. : О. В. Димченко, П. Т. Бубенко, О. М. Бурак, Н. М. Матвєєва]. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. - С. 10-11.
Abstract: Визначено проблеми нормування водоспоживання у контексті розвитку водопровідно-каналізаційного господарства міст. Обгрунтовано необхідність впровадження енерго- та ресурсоощадних заходів у цьому секторі, запровадження комерційного обліку водоспоживання та регулювання цінової політики на послуги з водопостачання і водовідведення.
Определены проблемы нормирования водопотребления в контексте развития водопроводно-канализационного хозяйства городов. Обоснована необходимость внедрения энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в этом секторе, введение коммерческого учета водопотребления и регулирования ценовой политики на услуги по водоснабжению и водоотведению.
The problems of water consumption regulation in the context of development of water supply and sewage system in cities are determined. The necessity of implementation of energy and resource saving measures in this sector, introduction of commercial accounting of water consumption and regulation of pricing policy for water supply and sewage services is substantiated.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73801
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
Other7
Downloads
Other2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Sotnyk_Boiko.pdfОсновна стаття554.6 kBAdobe PDF2Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.