Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73885
Title: Мультигармонічні плазмово-пучкові та двопотокові супергетеродинні лазери на вільних електронах з гвинтовими електронними пучками
Authors: Lysenko, Oleksandr Volodymyrovych (ТеСЕТ) 
Oleksiienko, Halyna Andriiivna 
Koval, Vitalii Viktorovych
Volk, Yurii Yuriiovych 
Volk, Daria Vitaliivna
Брусник, А.Ю.
Keywords: гвинтові електронні пучки
винтовые электронные пучки
screw electron beams
плазмово-пучкова нестійкість
плазменно-пучковая неустойчивость
plasma-beam instability
лазери на вільних електронах
лазеры на свободных электронах
free electron lasers
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Мультигармонічні плазмово-пучкові та двопотокові супергетеродинні лазери на вільних електронах з гвинтовими електронними пучками [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / кер. О.В. Лисенко. - Суми : СумДУ, 2018. - 77 с.
Abstract: Розроблена математична та комп’ютерна модель мультигармонічних двопотокових супергетеродинних ЛВЕ із гвинтовими РЕП. Отримано у кубічному наближені систему диференціальних рівнянь для комплексних амплітуд електромагнітних хвиль. З’ясовано, що у досліджуваних ЛВЕ має місце суттєве збільшення темпів підсилення хвилі сигналу за умови збільшення кута вльоту РЕП відносно фокусувального магнітного поля. Показано, що використання гвинтових РЕП у двопотокових ЛВЕ дозволяє одержати потужний мультигармонічний електромагнітний сигнал з більш широким спектром порівняно з ЛВЕ, які використовують прямолінійні пучки.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73885
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other8
Downloads
Other2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Lysenko_1478.pdf2.06 MBAdobe PDF2Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.