Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73885
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Мультигармонічні плазмово-пучкові та двопотокові супергетеродинні лазери на вільних електронах з гвинтовими електронними пучками
Authors Lysenko, Oleksandr Volodymyrovych (ЕлІТ)  
Oleksiienko, Halyna Andriiivna  
Koval, Vitalii Viktorovych
Volk, Yurii Yuriiovych  
Volk, Daria Vitaliivna
Брусник, А.Ю.
Keywords гвинтові електронні пучки
винтовые электронные пучки
screw electron beams
плазмово-пучкова нестійкість
плазменно-пучковая неустойчивость
plasma-beam instability
лазери на вільних електронах
лазеры на свободных электронах
free electron lasers
Type Technical Report
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73885
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Мультигармонічні плазмово-пучкові та двопотокові супергетеродинні лазери на вільних електронах з гвинтовими електронними пучками [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / кер. О.В. Лисенко. - Суми : СумДУ, 2018. - 77 с.
Abstract Розроблена математична та комп’ютерна модель мультигармонічних двопотокових супергетеродинних ЛВЕ із гвинтовими РЕП. Отримано у кубічному наближені систему диференціальних рівнянь для комплексних амплітуд електромагнітних хвиль. З’ясовано, що у досліджуваних ЛВЕ має місце суттєве збільшення темпів підсилення хвилі сигналу за умови збільшення кута вльоту РЕП відносно фокусувального магнітного поля. Показано, що використання гвинтових РЕП у двопотокових ЛВЕ дозволяє одержати потужний мультигармонічний електромагнітний сигнал з більш широким спектром порівняно з ЛВЕ, які використовують прямолінійні пучки.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
265
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
23

Downloads

Ukraine Ukraine
266
Unknown Country Unknown Country
21

Files

File Size Format Downloads
Lysenko_1478.pdf 2,06 MB Adobe PDF 287

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.