Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73979
Title: Мультигармонічні резонансні взаємодії у двопотокових супергетеродинних лазерах на вільних електронах з гвинтовими електронними пучками
Authors: Lysenko, Oleksandr Volodymyrovych (ТеСЕТ) 
Oleksiienko, Halyna Andriiivna 
Koval, Vitalii Viktorovych
Volk, Yurii Yuriiovych 
Брусник, А.Ю.
Keywords: гвинтові електронні пучки
винтовые электронные пучки
screw electron beams
лазери на вільних електронах
лазеры на свободных электронах
free electron lasers
параметричні взаємодії хвиль
параметрические взаимодействия волн
parametric interactions of waves
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Мультигармонічні резонансні взаємодії у двопотокових супергетеродинних лазерах на вільних електронах з гвинтовими електронними пучками [Текст]: звіт про НДР (остаточний) / кер. О.В. Лисенко. - Суми: СумДУ, 2018. - 79 с.
Abstract: Мета роботи – встановлення основних фізичних закономірностей, що пов'я-зані з мультигармонічними резонансними взаємодіями у двопотокових супергете-родинних лазерах на вільних електронах (СЛВЕ) H-убітронного типу з гвинтови-ми електронними пучками, визначення ефективних режимів роботи СЛВЕ, з'ясу-вання умов за яких стає можливим формування інтенсивних електромагнітних хвиль із широким частотним спектром.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73979
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other3
Downloads
Other3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Lysenko_1422.pdf1.92 MBAdobe PDF3Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.