Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74069
Title: Природно-ресурсна рента у формуванні ланцюгів вартості
Authors: Жулавський, Аркадій Юрійович
Жулавский, Аркадий Юрьевич
Zhulavskyi, Arkadii Yuriiovych
Бондар, Тетяна Вікторівна
Бондарь, Татьяна Викторовна
Bondar, Tetiana Viktorivna
Галинська, Юлія Вікторівна
Галинская, Юлия Викторовна
Halynska, Yuliia Viktorivna
Копилова, Наталія Вікторівна
Копылова, Наталья Викторовна
Kopylova, Nataliia Viktorivna
Кубатко, Вікторія Василівна
Кубатко, Виктория Васильевна
Kubatko, Viktoriia Vasylivna
Самофалова, О.А.
Keywords: ланцюги вартості
цепи стоимости
value chains
природна рента
природная рента
natural rent
конкурентоспроможність підприємства
конкурентоспособность предприятия
competitiveness of the enterprise
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Природно-ресурсна рента у формуванні ланцюгів вартості [Текст] : звіт про НДР (остаточний) / кер. А.Ю. Жулавський. - Суми: СумДУ, 2018. - 81 с.
Abstract: Мета роботи – удосконалення науково-методичних підходів до визначення природно-ресурсної ренти та її місця у ланцюгах вартості. Методи дослідження: загальні та конкретні методи наукового дослідження, такі як аналіз, порівняння, факторний аналіз, структурний аналіз, системний підхід, економіко-математичні методи.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74069
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
No available statistics
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Zhulavskyi_1413.pdf1.66 MBAdobe PDF0Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.