Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74612
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Актуарні розрахунки
Authors Kuzmenko, Olha Vitaliivna  
Boiko, Anton Oleksandrovych  
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna
Кобійчук, В.В.
Keywords актуарні розрахунки
страхова статистика
моделювання ризиків у страхуванні
актуарные расчеты
страховая статистика
моделирование рисков в страховании
actuarial calculations
insurance statistics
risk modeling in insurance
Type Learning Object
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74612
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Актуарні розрахунки [Текст]: конспект лекцій для студ. спец. 051 "Економіка" освітньої програми "Економічна кібернетика" освітнього ступеня "магістр" денної форми навчання / О.В. Кузьменко, А.О. Бойко, В.В. Кобійчук, В.В. Боженко. - Суми: СумДУ, 2019. - 225 с.
Abstract Завдання актуарних служб страхових компаній полягає в розробленні комплексу спеціальних економіко-математичних методів калькулювання системи тарифних ставок і резервів внесків з усіх видів особового й майнового страхування, визначенні системи нормативів у галузі перестрахування, організації оптимальної інвестиційної політики коштом фондів особового та пенсійного страхування й т. ін.
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

Ukraine Ukraine
333
Unknown Country Unknown Country
28

Downloads

Finland Finland
1
France France
30
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
337
Unknown Country Unknown Country
31

Files

File Size Format Downloads
Kuzmenko_aktuarni_rozrakhunky.pdf 3,22 MB Adobe PDF 400

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.