Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75076
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Правова природа платежів, пов’язаних з охороною прав на об’єкти авторського права
Other Titles The legal nature of payments related to the protection of copyrights
Authors Plotnikova, Mariia Volodymyrivna  
Keywords авторське право
авторское право
сopyright
авторський договір
авторский договор
copyright agreement
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75076
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Плотнікова, М.В. Правова природа платежів, пов’язаних з охороною прав на об’єкти авторського права [Текст] / М.В. Плотнікова // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 23-24 травня 2019 р. / Редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік, Ю.В. Гаруст та ін. - Суми: СумДУ, 2019. - Ч.1. - С. 126-130.
Abstract Основний вид платежів – це кошти, що сплачуються за використання об‘єктів авторського права згідно укладених авторських договорів. Відповідно до ч. 2 ст. 33 зазначеного Закону авторська винагорода визначається у договорі у вигляді відсотків від доходу, отриманого від використання твору, або у вигляді фіксованої суми чи іншим чином, при цьому її ставки не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Кабінетом Міністрів України. Не зважаючи на закріплення розмірів мінімальних ставок, зазначені платежі мають цивільно-правовий характер.
The main type of payment is the amount paid for the use of copyrighted items under copyright agreements. According to Part 2 of Art. 33 of the said Law the author's remuneration shall be determined in the contract as a percentage of the income received from the use of the work, or in the form of a fixed sum or otherwise, whereby its rates may not be lower than the minimum rates set by the Cabinet of Ministers of Ukraine. Notwithstanding the fixing of minimum rates, these payments are of a civil nature.
Appears in Collections: Матеріали конференцій

Views

Ukraine Ukraine
40
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

Ukraine Ukraine
41
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Plotnikova_pravova_pryroda.pdf 1,11 MB Adobe PDF 44

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.