Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75124
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналітична хімія. Корозія та захист від неї
Authors Vorobiova, Inessa Hennadiivna
Manzhos, Oleksii Pavlovych
ORCID
Keywords аналітична хімія
кількісний хімічний аналіз
якісний хімічний аналіз
analytical chemistry
quantitative chemical analysis
qualitative chemical analysis
аналитическая химия
количественный химический анализ
качественный химический анализ
Type Learning Object
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75124
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Воробйова, І.Г. Аналітична хімія. Корозія та захист від неї [Текст]: конспект лекцій для студ. спец. 101 "Екологія" та 132 "Матеріалознавство" денної форми навчання / І.Г. Воробйова, О.П. Манжос. - Суми: СумДУ, 2019. - 41 с.
Abstract Аналітична хімія, або аналітика, – це розділ хімічної науки, який розробляє на основі фундаментальних законів хімії та фізики принципові методи і прийоми якісного і кількісного аналізу атомного, молекулярного і фазового складу речовини. Сучасна аналітична хімія (аналітика) має три розділи: якісний хімічний аналіз, кількісний хімічний аналіз та інструментальні (фізичні і фізико-хімічні) методи аналізу. Якісний хімічний аналіз – це визначення (відкриття) хімічних елементів, іонів, атомів, атомних груп, молекул в уже проаналізованій речовині. Кількісний хімічний аналіз – це визначення кількісного складу речовини, тобто встановлення кількості хімічних елементів, іонів, атомів, атомних груп, молекул в уже проаналізованій речовині. Можна дати й інше (еквівалентне) визначення кількісного аналізу, що відображає не лише його зміст, а й кінцевий результат, а саме: кількісний аналіз речовини – це експериментальне визначення (вимірювання) концентрації (кількості) хімічних елементів (сполук) або їх форм в уже проаналізованій речовині, яке виражене у вигляді межі довірчого інтервалу або числа з зазначенням стандартного відхилення.
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

Argentina Argentina
1
Belgium Belgium
1
Finland Finland
1
Germany Germany
113449
Greece Greece
1
Ireland Ireland
31240
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
547
Ukraine Ukraine
9156551
United Kingdom United Kingdom
555737
United States United States
6234806
Unknown Country Unknown Country
1110382

Downloads

Bulgaria Bulgaria
62473
Canada Canada
1
China China
3313061
Czechia Czechia
226894
France France
9156550
Germany Germany
9156550
India India
1
Iraq Iraq
391318
Ireland Ireland
1
Israel Israel
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
9156550
Norway Norway
1
Poland Poland
18075
Slovakia Slovakia
1110384
Ukraine Ukraine
17202719
United Kingdom United Kingdom
11497
United States United States
17202719
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Vorobiova_analitychna_khimiia.pdf 1,02 MB Adobe PDF 67008803

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.