Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75137
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив конструкції підвідного пристрою герметичного моноблочного насоса з порожнистим валом на його робочий процес та характеристики
Authors Moloshnyi, Oleksandr Mykolaiovych
Keywords відцентровий насос
робоче колесо
підвідний пристрій
проточна частина
числове моделювання
фізичний експеримент
centrifugal pump
impeller
submersible device
flow part
numerical research
physical experiment
Type PhD Thesis
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75137
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Молошний, О.М. Вплив конструкції підвідного пристрою герметичного моноблочного насоса з порожнистим валом на його робочий процес та характеристики [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук, спец.: 05.05.17 - гідравлічні машини та гідропневмоагрегати / О.М. Молошний; наук. кер.: М.І. Сотник, Пшемислав Шульц. - Суми: СумДУ, 2019. - 227 с.
Abstract У дисертаційній роботі подане нове вирішення наукової задачі, що полягає в удосконаленні конструкції герметичного моноблочного насосу з порожнистим валом на основі результатів наукових досліджень впливу особливостей конструкції підвідного пристрою на течію та енергетичні процеси в проточній частині насоса і елементах електродвигуна. Розроблено конструкцію герметичного відцентрового моноблочного насоса. Шляхом аналітичного дослідження комплексу факторів навантаження ротора (ваги, гідродинамічних та магнітних сил) визначено їх взаємний вплив та взаємозв’язок з робочим процесом підшипників ковзання Проведення числового моделювання дало можливість оцінити структуру потоку у проточній частині насоса, а саме вплив ОПП з обертовими стінками та дифузором перед входом в РК, на структуру потоку на вході в РК, параметри розподілення складових абсолютної швидкості та протікання кавітаційних процесів в ОПП та РК. Визначено діапазон оптимальних величин діаметрів ОПП з точки зору мінімальних гідравлічних втрат в ОПП та електричних втрат в роторних магнітопроводах електродвигуна за умови порожнистого валу насоса з коефіцієнтом швидкохідності (ns) в діапазоні від 60 до 70. Встановлено що перші прояви кавітації спостерігаються в РК, зменшення діаметру ОПП призводить до зміни місця виникнення кавітації і напрямку її розповсюдження. Розроблені методичні рекомендації щодо проектування герметичних моноблочних насосів з порожнистим валом та врахування впливу геометричних параметрів ОПП на конструктивні особливості вхідної частини лопатей РК. Експериментально підтверджено результати, які отримано числовим моделюванням.
The work is focused on the pump construction, which ensures high performance correlated with the safety aspects. It leads to the application of the pump, where the likelihood of the failure of the unit is minimal. The double entry pumps are commonly used due to the reduction of the hydraulic forces and also hermetic units, with closed, seal-less construction. The thesis presents a new solution to the scientific problem, which focuses on the improvement of the design of a sealless double entry close coupled centrifugal pump with a hollow shaft. In this conception, the inside of the hollow shaft is an axial inlet device, which consists of a straight part and diffuser. The design of a sealless close coupled centrifugal pump has been developed. Conducted analyses are based on the results of the investigation of the influence of axial inlet device geometrical features on pump working process in order to achieve minimal energy losses in the flowing part of the pump. The mutual influence of the construction of plain bearings and forces acting on the motion elements of the pump was elaborated. The rotating parts are loaded with the hydrodynamic, magnetic and gravity forces, which are the preliminary design data of bearing. On the other hand, the construction of bearing is severely acting on the mentioned above forces, which leads to the crucial design problem. Conducted numerical simulations made it possible to estimate the flow structure in the flowing part of the pump. In detail, the influence of the axial inlet device with rotating walls and the diffuser before the impeller inlet on the performance of the pump was recognized. The range of optimum values of axial inlet device diameters is also determined in terms of minimum hydraulic losses in the axial inlet device and electric losses in the rotor magnetic circuits of the motor under the condition of a hollow pump shaft with specific speed (ns) in the range from 60 to 70. Moreover, the flow structure at the impeller inlet, the parameters of the distribution of the absolute velocity components and the cavitation processes in the axial inlet device and the impeller were investigated. It is established that the first appearance of the cavitation was observed in the impeller. The reduction of the axial inlet device diameter leads to the change in the locations of the cavitation zones and the direction of their distribution. The methodical recommendations for the design of sealless close-coupled pump with a hollow shaft and the influence of the geometric parameters of the axial inlet device on the structural features of the leading edge of the blades of the impeller were developed. The results obtained by the numerical simulation were experimentally confirmed.
Appears in Collections: Дисертації

Views

Finland Finland
1
Greece Greece
1
Hungary Hungary
21
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1359
Ukraine Ukraine
634
United Kingdom United Kingdom
2721
United States United States
682
Unknown Country Unknown Country
18

Downloads

Belgium Belgium
675
Canada Canada
1
Finland Finland
1359
Ireland Ireland
1
Netherlands Netherlands
1
Russia Russia
2720
Ukraine Ukraine
5439
United Kingdom United Kingdom
2720
United States United States
681
Unknown Country Unknown Country
2728

Files

File Size Format Downloads
diss_Moloshnyi.pdf 15,5 MB Adobe PDF 16325
critique_Rohovyi.pdf 771,51 kB Adobe PDF 16325
critique_Badakh.pdf 7,98 MB Adobe PDF 16325

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.