Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75321
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Computer Engineering and Design of Cast Parts for Internal Combustion Engine Crankcase
Other Titles Комп’ютерний інжиніринг та проектування литих деталей блок-картерів двигунів внутрішнього згорання
Authors Akimov, O.V.
Marchenko, A.P.
Alyokhin, V.I.
Soloshenko, V.
Shinsky, O.Y.
Klymenko, S.I.
Kostyk, K.O.
Keywords CAD
CAE
блок-картер
тривимірна модель
дефект лиття
block-crankcase
3D model
casting defect
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75321
Publisher Sumy State University
License
Citation Computer Engineering and Design of Cast Parts for Internal Combustion Engine Crankcase [Текст] = Комп’ютерний інжиніринг та проектування литих деталей блок-картерів двигунів внутрішнього згорання / O.V. Akimov, A.P. Marchenko, V.I. Alyokhin [et al.] // Журнал інженерних наук. - 2019. - Т. 6, № 2. - С. E24-E30. - DOI: 10.21272/jes.2019.6(2).e4.
Abstract Відповідно до критерію функціональної і параметричної надійності при конструкторськотехнологічному проектуванні корпусних деталей були поставлені та вирішені наступні задачі: ідентифікація браку литих деталей двигунів внутрішнього згорання; виявлення "вузьких" місць у конструкції деталі з технологічної точки зору; моделювання напружено-деформованого стану литих деталей; моделювання процесів кристалізації; виявлення факторів формування залишкових напружень на етапі виготовлення литих деталей. У цій статті розглядається вирішення вищезазначених питань з метою забезпечення якості першого об’єкта дослідження – чавунної литої деталі блоку циліндрів рядного чотирициліндрового бензинового двигуна об’ємом 1,4 дм3 для автомобілів DAEWOO SENS. Для вирішення поставленої проблеми, пов’язаної з кристалізацією металу, були проведені дослідження процесів затвердіння литих деталей блоку циліндра. Була обрана система автоматизованого моделювання ливарних процесів LVMFlow. Рівняння моделі розв’язувались методом скінченних різниць (FDM) на регулярній прямокутній різницевій сітці. Отримані у даній роботі результати підтверджуються висновками про можливість зниження металоємності виливки і зміни технічних умов її виготовлення. За результатами проведених досліджень були розроблені рекомендації, спрямовані на стабілізацію характеристик сплаву, зниження металоємності ливарної форми та зміни технічних умов щодо дефектності даного виду виливок. Були надані рекомендації щодо зміни конфігурації перегородки з метою зниження металоємності виливки та рекомендації щодо зміни технічних умов на дефекти виливки, що проявляються на стінках і перетинах ливарного блок-картера 4ЧН12/14. Було встановлено, що для ливарних дефектів типу несуцільності визначається максимальний розмір і перевизначаються контрольовані місця.
This paper discusses the formulation of the problem of designing the cast parts block-crankcases engine in order to ensure its quality for the case study of cast iron parts of the cylinder block inline four-cylinder gasoline engine with the capacity of 1.4 dm3. Material Ch190B is gray cast iron with optional chemical composition, and sulfur – no more than 0.15 %, phosphorus – no more than 0.1 %, structure – perlite plate. The results obtained in this work confirm the conclusions about the possibility of reducing the metal content of the casting and changing the technical conditions of its manufacture. According to the results of the research, the developed recommendations are aimed at stabilizing the characteristics of the metal, reducing metal consumption, and changing the technical conditions for the defectiveness of this type of castings. Recommendations for changing the configuration of the partition in order to reduce the metal content of the casting and recommendations for changing the Technical Conditions for casting defects were stated for the casting block crankcase 4ChN12/14. For defects of discontinuity type, the maximum size was defined, and controlled places of their detecting were defined.
Appears in Collections: Journal of Engineering Sciences / Журнал інженерних наук

Views

Canada Canada
2487
Chile Chile
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
14
Greece Greece
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
India India
1
Iran Iran
1
Kenya Kenya
1
Lithuania Lithuania
1
Mexico Mexico
1
Pakistan Pakistan
1
Palestinian Territories Palestinian Territories
1
Philippines Philippines
34841
Russia Russia
476
Turkey Turkey
467886
Ukraine Ukraine
156289
United Kingdom United Kingdom
34840
United States United States
82622
Unknown Country Unknown Country
12
Vietnam Vietnam
156291

Downloads

Chile Chile
1
Egypt Egypt
1
Germany Germany
1
Philippines Philippines
1
Russia Russia
1
South Korea South Korea
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
984
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2488
Unknown Country Unknown Country
5
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Akimov_JES_2019_02.pdf 847,66 kB Adobe PDF 3486

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.