Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75325
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Детермінанти та канали впливу на формування суспільної довіри до банків
Authors Kryvych, Yana Mykolaivna  
Artemenko, Oleksandr Serhiiovych
ORCID http://orcid.org/ 0000-0002-3401-0878
Keywords суспільна довіра до банків
общественное доверие к банку
public trust in banks
детермінанти
детерминанты
determinants
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75325
Publisher ДВНЗ "Університет банківської справи"
License
Citation Кривич, Я.М. Детермінанти та канали впливу на формування суспільної довіри до банків [Текст] / Я.М. Кривич, О.С. Артеменко // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку економіки та банківської системи: збірник доповідей учасників IX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (17 травня 2019 р.) – Київ: ДВНЗ "Університет банківської справи", 2019. – С. 160-162.
Abstract Останнє десятиліття характеризується пожвавленням у сфері дослідження довіри до фінансових установ, пошуку нових підходів, методів оцінки, пошуку взаємозв‘язків, шляхів відновлення та підвищення довіри до банків серед населення. Оцінювання стану суспільної довіри до банків можна проводити в двох напрямках, які умовно поділяються на фінансовий та нефінансовий аспекти.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1670405249
Finland Finland
1
Germany Germany
81810121
Greece Greece
11887
Ireland Ireland
17184623
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
802
South Africa South Africa
1
Sweden Sweden
1
Switzerland Switzerland
1
Ukraine Ukraine
851127880
United Kingdom United Kingdom
425565451
United States United States
81810122
Unknown Country Unknown Country
212894356

Downloads

Bulgaria Bulgaria
1
Finland Finland
1
France France
5037468
Germany Germany
851127876
Ireland Ireland
851127879
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
-954156799
United Arab Emirates United Arab Emirates
103571
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
-954156799
Unknown Country Unknown Country
408

Files

File Size Format Downloads
Kryvych_Artemenko_determinants.pdf 723,72 kB Adobe PDF -200916390

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.