Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76309
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Контроль і вимірювання в технологічних та енергетичних системах
Authors Sokolov, Serhii Viktorovych  
Соколов, О.С.
Antonenko, Serhii Serhiiovych
Keywords метрологія
метрология
metrology
вимірювання
измерения
measurement
технологічні системи
технологические системы
technological systems
Type Learning Object
Date of Issue 2020
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76309
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Соколов, С.В. Контроль і вимірювання в технологічних та енергетичних системах [Текст]: конспект лекцій для студ. спец. 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" освітнього ступеня "бакалавр" усіх форм навчання / С.В. Соколов, О.С. Соколов, С.С. Антоненко. - Суми: СумДУ, 2020. - 242 с.
Abstract У конспекті лекцій у скороченій формі викладені основні питання метрології: теорія визначення похибок, методи і засоби вимірювання, які набули поширення в роботах щодо вимірювання та контролю за експлуатацією технологічних та енергетичних систем. Наведено основні експлуатаційні та конструктивні характеристики приладів вимірювання температури, тиску, витрати рідин і газів; вимірювання рівня рідин і сипучих матеріалів; контролю хімічного складу рідин газів; визначення фізичних величин густини і в’язкості рідин і газів, вологості газів та твердих тіл тощо. Обсяг матеріалу цього конспекту лекцій є достатнім для Обсяг матеріалу цього конспекту лекцій є достатнім для одержання базових знань з курсу "Контроль і вимірювання в технологічних та енергетичних системах". Конспект лекцій призначений для студентів спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", а також може бути використаний для спеціальностей інженерно-енергетичного напрямку та як додатковий курс для всіх інженерних спеціальностей.
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
900
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
1
Finland Finland
858
France France
898
Poland Poland
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
906
United States United States
880
Unknown Country Unknown Country
10

Files

File Size Format Downloads
Sokolov_kontrol.pdf 4,46 MB Adobe PDF 3555

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.