Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76455
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Практикум із соціокультурної діяльності
Authors Svitailo, Nina Dmytrivna  
Povalii, Tetiana Leonidivna
Keywords менеджер
manager
дозвілля
досуг
leisure
соціо-культурна політика
социо-культурная политика
socio-cultural policy
Type Learning Object
Date of Issue 2020
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76455
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Світайло, Н.Д. Практикум із соціокультурної діяльності [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студ. спец. "028 «Менеджмент соціокультурної діяльності" денної форми навчання / Н.Д. Світайло, Т.Л. Повалій. - Електронне видання каф. Психології, політології та СКД. - Суми: СумДУ, 2020. - 38 c.
Abstract У текстах лекцій подається теоретичний матеріал із курсу «Практикум із соціокультурної діяльності». Цей курс орієнтований на формування в майбутніх фахівців із менеджменту соціокультурної діяльності практичних навичок щодо створення культурно-дозвіллєвих програм і проведення культурно-масових заходів для різних категорій населення, вирішення поточних завдань, що виникають на підприємствах, в установах, організаціях та різноманітних галузях культури. Матеріали можуть бути використані студентами закладів вищої освіти для підвищення загальної культури, а також викладачами, аспірантами чи магістрантами, слухачами факультету післядипломної освіти та всіма, для кого цікавою є проблематика підготовки кадрів для соціокультурної сфери.
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
342
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
6

Downloads

China China
1
France France
11
Poland Poland
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
341
United States United States
336
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Svitailo_SKD.pdf 479,69 kB Adobe PDF 693

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.