Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76580
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Електрофізичні властивості нанорозмірних плівок на основі пермалою та срібла
Authors Макоєдов, М.С.
Keywords одночасна конденсація
питомий опір
термічний коефіцієнт опору
розмірна залежність
Type Masters thesis
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76580
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Макоєдов, М.С. Електрофізичні властивості нанорозмірних плівок на основі пермалою та срібла [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 171 - електроніка / М.С. Макоєдов; наук. керівник І.М. Пазуха. – Суми: СумДУ, 2019. – 30 с.
Abstract Мета роботи полягала у дослідженні електрофізичних властивостей (питомий опір та термічний коефіцієнт опору) нанорозмірних плівкових структур на основі феромагнітного сплаву пермалою та немагнітного матеріалу Ag, одержаних методом одночасної електронно-променевої конденсації компонент у вакуумі залежно від загальної товщини системи при фіксованій концентрації. При виконанні роботи для формування зразків у вакуумній камері ВУП-5М був використаний метод електронно-променевого випарування. Температурні залежності питомого опору отримувались при використанні метода резистометрії. Для контролю товщини плівок в процесі напилення застосовувався метод кварцового резонатора. Для обробки інформації було застосовано програмний продукт Origin Pro 8.5.1. Експериментальні результати дослідження залежностей ρ(T) та β(T) нанорозмірних плівкових зразків на основі пермалою та срібла показали, що збільшення товщини плівки з 20 до 60 нм призводить до зменшення питомого опору з 8,04·10–7 до 1,5·10–7 Ом·м. та відповідного зростання величини ТКО з 1,41·10–3 до 2,74·10–3 К–1.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ЕлІТ)

Views

Ukraine Ukraine
38
Unknown Country Unknown Country
5

Downloads

Ukraine Ukraine
39
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Makoedov_ simultaneous_condensation.pdf 919,54 kB Adobe PDF 40

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.