Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76700
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Організація обліку та контролю експлуатаційних витрат залізничних доріг
Other Titles Organization of accounting and control of operating costs of Railways
Authors Банник Д.В.,
Keywords витрати
расходы
costs
експлуатаційні витрати
эксплуатационные расходы
operating costs
залізничні перевезення
железнодорожные перевозки
rail transportation
сталість
устойчивость
constancy
внутрішньогосподарський контроль
внутрихозяйственный контроль
in-house controls
Type Masters thesis
Date of Issue 2020
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76700
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Банник, Д.В. Організація обліку та контролю експлуатаційних витрат залізничних доріг [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 071 - облік і оподаткування / Д.В. Банник; наук. керівник О.І. Гриценко. - Суми: СумДУ, 2019. – 59 с.
Abstract У роботі досліджено сутність організації обліку та контролю витрат, класифікацію витрат залізничного транспорту та основні підходи до контролю витрат. Проведений аналіз основних факторів, які впливають на організацію обліку та контролю експлуатаційних витрат залізничних доріг. Основною метою цього дослідження є розробка рекомендації щодо удосконалення обліку та контролю експлуатаційних витрат на підприємстві.
В роботе и исследовано сущность организации учёта и контроля расходов, классификацию расходов железнодорожного транспорта и основные подходы к контролю расходов. Проведенный анализ основных факторов, которые влияют на организацию учёта и контроля эксплуатационных расходов железнодорожных дорог. Основной целью этого исследования является разработка рекомендаций по усовершенствования учёта и контроля эксплуатационных расходов на предприятии.
The essence of organization of accounting and control of expenses, classification of expenses of railway transport and the basic approaches to the control of expenses are investigated in the work. The analysis of the main factors that influence the organization of accounting and control of operating costs of railways. The main purpose of this study is to develop a recommendation to improve accounting and control of operating costs at the enterprise.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
1
Netherlands Netherlands
1157
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
552
United Kingdom United Kingdom
2316
United States United States
586
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

Czechia Czechia
1
France France
1
Germany Germany
1
Poland Poland
1
Russia Russia
557
Ukraine Ukraine
4633
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Bannik_magistr_rob.pdf 807,75 kB Adobe PDF 5198

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.