Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/775
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Методичні підходи до перерозподілу фінансових ресурсів для компенсації збитків внаслідок надзвичайних ситуацій природного характеру
Authors Lapin, Yevhen Vasylovych
Skydanenko, Yuliia Pavlivna
Keywords фінансові ресурси
финансовые ресурсы
financial resources
надзвичайна ситуація природного характеру
чрезвычайная ситуация природного характера
extraordinary situation of natural character
економічний збиток
экономический ущерб
economic harm
фінансовий механізм
финансовый механизм
financial mechanism
Type Article
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/775
Publisher Видавництво СумДУ
License
Citation Лапін, Є.В. Методичні підходи до перерозподілу фінансових ресурсів для компенсації збитків внаслідок надзвичайних ситуацій природного характеру [Текст] / Є.В. Лапін, Ю.П. Скиданенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2010. — №1. — С. 28-34.
Abstract У статті запропоновано вдосконалити трансфертний підхід перерозподілу фінансових ресурсів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. Запропоновано використання коригуючих коефіцієнтів k та α, які враховують економічні збитки внаслідок НС природного характеру для різних регіонів та питому вагу, необхідних для фінансування обласних бюджетів коштів для ліквідації наслідків НС природного характеру в обсязі, необхідному для фінансування коштів державного бюджету України. // Русск. версия: В статье предложено усовершенствовать трансфертный подход распределения финансовых ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. Предложено использование корректирующих коэффициентов k и , которые учитывают экономические потери от ЧС природного характера для разных регионов и удельный вес, необходимых для финансирования областных бюджетов финансовых средств для ликвидации последствий ЧС природного характера в объеме, необходимом для финансирования средств государственного бюджета Украины. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/775
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

China China
386
France France
357828
Germany Germany
387
Greece Greece
1
Hungary Hungary
1
Iran Iran
2
Kazakhstan Kazakhstan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
357830
Poland Poland
1
Romania Romania
1
Russia Russia
39
Slovakia Slovakia
2
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
23
Ukraine Ukraine
9608
United Kingdom United Kingdom
5051434
United States United States
124170217
Unknown Country Unknown Country
189144100

Downloads

China China
4
France France
1
Germany Germany
388
Ukraine Ukraine
9610
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
124170216
Unknown Country Unknown Country
171

Files

File Size Format Downloads
29E5AD94d01.pdf 135,72 kB Adobe PDF 124180391

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.