Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/798
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Система технологій
Authors Sihova, Valentyna Ivanivna
Pchelintsev, Viktor Oleksandrovych
Budnyk, Anatolii Fedorovych
Liubych, Oleksandr Yosypovych
Keywords технологія
технология
Type Schoolbook
Date of Issue 2008
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/798
Publisher Видавництво СумДУ
License
Citation Система технологій [Текст] : навч. посіб. / В.І. Сігова, В.О. Пчелінцев, А.Ф. Будник, О.Й. Любич. - Суми : СумДУ, 2008. - 209 с. + Гриф МОН
Abstract У навчальному посібнику комплексно подані розділи робочої про-грами курсу «Система технологій», що викладається у бакалавратурі. Посібник містить основні відомості про сучасні технологічні про-цеси одержання матеріалів, формоутворення із них заготовок, а також технології термічної обробки у машинобудуванні, що дозволяють отримати комплекс фізико-механічних властивостей для забезпечення регламентованої працездатності. Стосовно технологій формоутворення деталей машин наведені основні вимоги до властивостей матеріалу для вибору оптимальної технології з урахуванням техніко-економічних показників. Посібник містить методичні вказівки із самостійного вивчення основних розді-лів курсу, наведені приклади виконання завдань, а також тестові пи-тання для поточного і підсумкового контролю знань студентів. Навчальний посібник призначений для студентів за денною та заочною формами навчання за фахом «Менеджмент організацій». При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/798
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

Belgium Belgium
1
China China
17
Czechia Czechia
1
EU EU
1
France France
790107
Germany Germany
790097
Greece Greece
136096662
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
Iran Iran
2
Italy Italy
1
Kazakhstan Kazakhstan
1
Latvia Latvia
1
Lithuania Lithuania
1
Moldova Moldova
1
Morocco Morocco
3
Netherlands Netherlands
790092
Pakistan Pakistan
2
Poland Poland
4
Russia Russia
-2011539401
Singapore Singapore
1
South Korea South Korea
1
Turkey Turkey
5
Ukraine Ukraine
31878
United Kingdom United Kingdom
1157232621
United States United States
272193324
Unknown Country Unknown Country
714712973

Downloads

Australia Australia
1
China China
2
Czechia Czechia
7
EU EU
24
France France
272193374
Germany Germany
2236
Italy Italy
1
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
11
Norway Norway
4
Romania Romania
272193338
Russia Russia
146
Singapore Singapore
29
Slovakia Slovakia
1
Spain Spain
1
Ukraine Ukraine
714714269
United Kingdom United Kingdom
1157232626
United States United States
136096685
Unknown Country Unknown Country
7184

Files

File Size Format Downloads
SistemTehn.pdf 2,54 MB Adobe PDF -1742527355

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.