Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/8942
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title A new paradigm shift in managing occupational stress in organizations
Authors Arman, A.G.
ORCID
Keywords
Type Article
Date of Issue 2008
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/8942
Publisher Вид-во СумДУ
License
Citation Arman A. Grigoryan. A new paradigm shift in managing occupational stress in organizations / Arman A. Grigoryan //Механізм регулювання економіки.-2008.-№3 (2),Т.1.- с. 88-97.
Abstract В даній роботі показано, що стреси які існують на підприємствах (організаціях, установах) завдають чимало шкоди діяльності фірми. В роботі показано, що інтенсивність стресів на фірмі напряму пов’язана з плинністю кадрів і тому потрібно вживати конкретні заходи по мінімізації стресів на роботі, з метою контролю над плинністю кадрів. Професійний (виробничий) стрес в основному виникає через надмірну завантаженість працівників, невпевненість на майбутньому, слабку комунікацію в організації, нехватку ресурсів та через конфлікти. Професійний стрес впливає на ефективність діяльності, знижуючи операційне управління, збільшуючи плинність кадрів, привносить додаткові затрати на охорону здоров’я та медичне страхування. Витрати пов’язані з професійним стресом досить значні і не можуть ігноруватися на підприємствах. Неможливість управляти стресом на виробництві може призвести до зниження продуктивності праці через зростання захворюваності, смертності. Управлінці на різних рівнях ієрархії будуть лише у виграші при вчасному розпізнаванні стресів і правильних методах його корекції. Основними ознаками стресу на виробництві є поява різного роду емоційних турбот в працівників, втрата наснаги до життя, незадоволення своєю роботою. Заходи, що використовуються при контролюванні і зменшенні рівня стресу можна класифікувати як первинні, вторинні, та третинні. До першого класу відносять заходи щодо попередження стресу і також його контролю на ранніх етапах розвитку стресу. До другого класу відносять безпосередньо втручання керівників, в період коли вже безпосередньо виникає стресова ситуація і спробувати її розрядити. Третій клас заходів полягає в комплексному підході до регулювання стресових ситуацій, починаючи з самого їх виникнення на ранніх стадіях і якщо не можливо запобігти відразу, то потрібно мати набір інструментів та чинників по розрядженню стресової ситуації з метою забезпечення нормальної роботи підприємства. Тобто аудиторські перевірки на наявність стресової ситуації в колективі повинні стати звичним явищем і основою для ефективної роботи організації. На завершення потрібно сказати, що систематичні дослідження на різних організаціях де виникають стресові ситуації є необхідністю з метою розроблення методологічного апарату боротьби зі стресовими ситуаціями. Недоліками даної роботи є обмеженість числових розрахунків і недостатнє визначення поняття професійного стресу. Тому потрібно проводити подальші дослідження щодо визначення джерел стресу на робітників, і розробці (плануванні) відповідних заходів по його зменшенні, які будуть використовуватися менеджерами в різних реальних ситуаціях для подолання стресу в різних колективах людей. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/8942
Occupational stress is a major concern in many organisations. Human resource practitioners, counselors, professionals and managers in various organisations are concerned about the cost of occupational stress in organisations. Occupational stress is associated with problems like turnover, poor performance, accidents alcohol and drug abuse to mention a few. Managers in various organisations are in dilemma on what interventions they should put in place to manage costs of occupational stress. To develop appropriate interventions one need to understand the causes, symptoms and the effects of occupational stress. Occupational stress contributes significantly to the corporate health costs of the organisation and if not managed properly might erode the profitability of the organisation. The methodology adopted in this research is largely based on review of literatures both online and print. The findings from the study conclude that occupational stress affects employees and is a major source of employee’s turnover in many organisations. The practical implication of this research is that it will inspire managers to develop appropriate interventions to manage and prevent stress in their organisations since employee’s contribution is crucial for the success of any organisation. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/8942
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

Australia Australia
218959694
Austria Austria
206586
Canada Canada
2
China China
1844834540
Cyprus Cyprus
1
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
EU EU
1
Egypt Egypt
1
France France
2
Germany Germany
1935325084
Ghana Ghana
1792323
Greece Greece
4480803
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
India India
2
Iran Iran
1
Ireland Ireland
1077512083
Japan Japan
883836596
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
2
Netherlands Netherlands
313685
New Zealand New Zealand
2
Pakistan Pakistan
3
Philippines Philippines
2
Poland Poland
1
Portugal Portugal
1
Russia Russia
34
Singapore Singapore
1
South Korea South Korea
2145307879
Sweden Sweden
1
Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago
2
Turkey Turkey
12
Ukraine Ukraine
209729
United Kingdom United Kingdom
169482
United States United States
218959695
Unknown Country Unknown Country
293103991
Vietnam Vietnam
4480806

Downloads

Australia Australia
5
Brazil Brazil
1
Canada Canada
1
China China
39558459
Colombia Colombia
1
EU EU
2
Ethiopia Ethiopia
293103992
Finland Finland
1
Germany Germany
171524798
Ghana Ghana
14
Greece Greece
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1700044995
India India
-214901737
Indonesia Indonesia
218959695
Ireland Ireland
103029402
Italy Italy
1
Japan Japan
3
Kenya Kenya
2
Latvia Latvia
1
Lithuania Lithuania
105612334
Malaysia Malaysia
4
Maldives Maldives
1
Netherlands Netherlands
1
Nigeria Nigeria
5
Norway Norway
1
Pakistan Pakistan
308976289
Philippines Philippines
3
Russia Russia
133
Saudi Arabia Saudi Arabia
3
Singapore Singapore
3
Spain Spain
2145307881
Sri Lanka Sri Lanka
1
Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago
1
Uganda Uganda
1
Ukraine Ukraine
-429879204
United Kingdom United Kingdom
115138
United States United States
1700044997
Unknown Country Unknown Country
293103992
Vietnam Vietnam
4480807
Zimbabwe Zimbabwe
1

Files

File Size Format Downloads
Arman A.pdf 322,27 kB Adobe PDF 2144114733

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.