Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/9144
Title: Knowledge and Information Economy, Welfare and governance: the economic nature of Intellectual Property Rights
Authors: Herscovici, Alain
Keywords: Information Economy
інформаційна економіка
информационная экономика
Intellectual Property Rights
права інтелектуальної власності
права на интеллектуальную собственность
Governance
управління
управление
Issue Year: 2009
Publisher: Видавництво СумДУ
Citation: Alain, Herscovici Knowledge and Information Economy, Welfare and governance: the economic nature of Intellectual Property Rights [Текст] / H. Alain // Механізм регулювання економіки. - 2009. - №3, Т.1. - С. 72-87.
Abstract: В даній статті аналізуються підходи до оцінки економічної природи інтелектуальної власності та її використання з урахуванням економічної категорії благополуччя. Зокрема в статті доведено, що транзакційні витрати використання нематеріальних активів, зокрема прав інтелектуальної вартості значно перевищують витрати пов’язні на їх державне регулювання. Ефективність державного регулювання (ліцензування, обмеження, контроль, власність держави) значно перевищує витрати на переговори між контрагентами по впровадженню інтелектуальних прав власності. В дослідженнях «неокласиків» по просуванню інтелектуальних прав власності враховуються лише витрати на виробництво, проте транзакційні витрати ринкових механізмів не беруться до уваги. В роботі доведено, що підходи неокласичної економічної школи не можуть використовуватися для оцінки таких комплексних товарів як нематеріальні активи. Теоретичні результати дослідження полягають в тому, що приватні переговори та ринкова ефективність використання прав інтелектуальної власності не можуть бути досягнуті без інституціонального втручання, тобто без державного регулювання, необхідного для підтримки умов соціальної справедливості. Проблема забезпечення ефективності функціонування інтелектуальних прав власності полягає не лише в урахуванні виробничих витрат, а навпаки, необхідно брати до уваги транзакційні та колективні витрати. Враховуючи всю комплексність нематеріального капіталу в роботі показано обмеження теорії Коуза та обґрунтовано її відмінності з теорією Вільямсона для нематеріальних активів. Зокрема, що стосується теорії Коуза, доведено необхідність використання інституціонального посередника та регулятора для досягнення соціальної та ринкової ефективності. Ринкові механізми довели свою низьку ефективність при регулюванні та функціонуванні такої категорії благ як нематеріальні активи. В висновках можна стверджувати, що для інтелектуальних прав власності приватні переговори та ринкові механізми просування зазначених категорій товарів не забезпечують бажаний соціальний ефект, основною причиною ринкових провалів можна назвати специфіку та комплексність нематеріальних активів, неповноту та асиметричність інформації. Проведений аналіз може бути використаний в різних сферах пов’язаних з нематеріальними активами: просування товарів екологічної спрямованості, культурні товари, освітні послуги, виробництво інформації, економіка Інтернету. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/9144
This paper will study the different conceptions about economic nature of (Intelectual) Property Rights, and the implications in regard to Welfare. This analysis may be applied in various fields concerned with intangible components: ecology, cultural goods, knowledge and information production, internet economics, for example. In regard to the complexity of these types of intangible capital, I will show the limits of the private negotiation inspired in Coase´s approach, and underline the opposition between this approach and the Williamson´s one. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/9144
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/9144
Type: Article
Appears in Collections:Механізм регулювання економіки

Views
Other66
Belgium1
Brazil1
China3
Germany34
France5
United Kingdom7
Greece1
India1
Netherlands8
Puerto Rico1
Romania2
Russia20
Slovakia4
Turkey3
Ukraine43
United States20
Downloads
Other113
Belgium1
Brazil1
China11
Germany2
Greece1
Italy1
United States2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
39.pdf509.96 kBAdobe PDF132Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.