Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/9144
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Knowledge and Information Economy, Welfare and governance: the economic nature of Intellectual Property Rights
Authors Herscovici, Alain
Keywords Information Economy
інформаційна економіка
информационная экономика
Intellectual Property Rights
права інтелектуальної власності
права на интеллектуальную собственность
Governance
управління
управление
Type Article
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/9144
Publisher Видавництво СумДУ
License
Citation Alain, Herscovici Knowledge and Information Economy, Welfare and governance: the economic nature of Intellectual Property Rights [Текст] / H. Alain // Механізм регулювання економіки. - 2009. - №3, Т.1. - С. 72-87.
Abstract В даній статті аналізуються підходи до оцінки економічної природи інтелектуальної власності та її використання з урахуванням економічної категорії благополуччя. Зокрема в статті доведено, що транзакційні витрати використання нематеріальних активів, зокрема прав інтелектуальної вартості значно перевищують витрати пов’язні на їх державне регулювання. Ефективність державного регулювання (ліцензування, обмеження, контроль, власність держави) значно перевищує витрати на переговори між контрагентами по впровадженню інтелектуальних прав власності. В дослідженнях «неокласиків» по просуванню інтелектуальних прав власності враховуються лише витрати на виробництво, проте транзакційні витрати ринкових механізмів не беруться до уваги. В роботі доведено, що підходи неокласичної економічної школи не можуть використовуватися для оцінки таких комплексних товарів як нематеріальні активи. Теоретичні результати дослідження полягають в тому, що приватні переговори та ринкова ефективність використання прав інтелектуальної власності не можуть бути досягнуті без інституціонального втручання, тобто без державного регулювання, необхідного для підтримки умов соціальної справедливості. Проблема забезпечення ефективності функціонування інтелектуальних прав власності полягає не лише в урахуванні виробничих витрат, а навпаки, необхідно брати до уваги транзакційні та колективні витрати. Враховуючи всю комплексність нематеріального капіталу в роботі показано обмеження теорії Коуза та обґрунтовано її відмінності з теорією Вільямсона для нематеріальних активів. Зокрема, що стосується теорії Коуза, доведено необхідність використання інституціонального посередника та регулятора для досягнення соціальної та ринкової ефективності. Ринкові механізми довели свою низьку ефективність при регулюванні та функціонуванні такої категорії благ як нематеріальні активи. В висновках можна стверджувати, що для інтелектуальних прав власності приватні переговори та ринкові механізми просування зазначених категорій товарів не забезпечують бажаний соціальний ефект, основною причиною ринкових провалів можна назвати специфіку та комплексність нематеріальних активів, неповноту та асиметричність інформації. Проведений аналіз може бути використаний в різних сферах пов’язаних з нематеріальними активами: просування товарів екологічної спрямованості, культурні товари, освітні послуги, виробництво інформації, економіка Інтернету. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/9144
This paper will study the different conceptions about economic nature of (Intelectual) Property Rights, and the implications in regard to Welfare. This analysis may be applied in various fields concerned with intangible components: ecology, cultural goods, knowledge and information production, internet economics, for example. In regard to the complexity of these types of intangible capital, I will show the limits of the private negotiation inspired in Coase´s approach, and underline the opposition between this approach and the Williamson´s one. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/9144
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

Belgium Belgium
1
Brazil Brazil
1
China China
3
France France
5
Germany Germany
416
Greece Greece
1
India India
1
Netherlands Netherlands
8
Puerto Rico Puerto Rico
1
Romania Romania
2
Russia Russia
20
Slovakia Slovakia
4
Turkey Turkey
3
Ukraine Ukraine
1738
United Kingdom United Kingdom
7
United States United States
20
Unknown Country Unknown Country
70

Downloads

Belgium Belgium
1
Brazil Brazil
1
China China
11
Germany Germany
417
Greece Greece
1
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
1739
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
113

Files

File Size Format Downloads
39.pdf 509,96 kB Adobe PDF 2286

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.