Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/9231
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Analysis of European and North American Practices of Dealing with Market Power
Authors Grigoryan, Arman A.
ORCID
Keywords
Type Article
Date of Issue 2007
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/9231
Publisher Вид-во СумДУ
License
Citation Grigoryan, Arman А. Analysis of European and North American Practices of Dealing with Market Power / Arman A. Grigoryan //Механізм регулювання економіки.-2007.-№1,- с. 215-229.
Abstract Стаття присвячена аналізу проблем законодавчого регулювання зловживання домінуючим становищем на ринку. Основне питання, що виникає в цьому контексті: “Яким чином закон “Про захист економічної конкуренції” повинен регулювати неконкурентну поведінку фірм, які займають домінуюче положення на ринку?” Якщо брати до уваги останні випадки розгляду справ про зловживання домінуючим положенням на ринку фірмами Європи та США, то це, можливо, найбільш спірне питання політики сприяння конкурентним відносинам у сфері господарської діяльності. Слабка політика призведе до виникнення ризиків на ринках, а надто сувора політика приведе до більш жорсткого ставлення до споживачів. В цій статті автор дає економічну оцінку нормативно-правовим положенням із зазначених питань. В статті наголошується на важливості розробки більш потужної економічної бази європейського законодавства із питань зловживання домінуючим становищем на ринку. Подальший розвиток у напрямку вдосконалення форми законів дасть змогу визначити неприйнятні, антиконкурентні дії. Економічні засади розвитку дозволять розробити відповідні правила поведінки та методи її оцінки, а також дозволять застосувати їх практично. Економічне обґрунтування повинно, перш за все, сприяти роботі судів, які будуть виносити рішення. Законодавство про захист економічної конкуренції – є базовою складовою ринкової економіки. Його основні положення стосуються антиконкурентних угод, злиттів та зловживання домінуючим становищем на ринку. В європейському законодавстві останнім часом відбулися зміни у питаннях укладання антиконкурентних угод та злиттів. Багато хто із фахівців впевнений, що подібного роду зміни необхідні і відносно зловживання домінуючим положенням на ринку. В процесі удосконалення законодавчої бази використовується економічний підхід. Активні дискусії щодо стану та перспектив розвитку та удосконалення законодавчої бази із питань монополізації відбуваються і у США. Основна мета даної статті – висвітлити основні дискусійні моменти та наголосити на важливості економічно обґрунтованого розвитку законодавчої бази. Вже починаючи із 1999 року європейське законодавство, яке наслідувало законодавчу практику США у цьому питанні, посилилося. Збільшилися штрафні санкції, що привело до зменшення монопольного впливу. Незважаючи на те, що у 2004 році було переглянуто Європейське положення про злиття, залишається чимало питань для доопрацьовування. Вирішальну роль у вирішенні проблемних питань покладено на економістів. Автор аналізує 82 статтю Конвенції ЄС щодо зловживання домінуючим положенням на ринку. Ця стаття є основним каменем спотикання європейського законодавства із питань зловживання домінуючим становищем. Відповідно до цієї статті основними антиконкурентними діями вважаються: 1. Пряме або непряме нав’язування закупівельних або продажних цін, або інші несправедливі торговельні умови. 2. Обмеження виробництва, ринків, товарів, технологічного розвитку. 3. Застосування різних умов до рівнозначних угод із іншими суб’єктами господарювання, що ставить останніх у невигідне становище у конкуренції. 4. Укладання угод за умови прийняття іншими суб’єктами господарювання додаткових зобов’язань, які за своїм змістом, або згідно із торговельними та іншими звичаями в підприємницькій діяльності не стосуються цих угод. Стаття 82 стосується лише тих фірм, які займають домінуюче положення на ринку. Автор також аналізує практику зловживання у сфері ціноутворення. Згідно законодавства ЄС із питань захисту економічної конкуренції (Whish, 2003): 1. Домінуюча фірма несе відповідальність за поведінку, яка порушує чесну, справедливу конкуренцію. 2. Домінуюча фірма не має права посилювати свій вплив на ринку не інакше як користуючись лише власними конкурентними перевагами. 3. Дії фірми, яка зловживає домінуючим становищем відрізняються від тих, що зумовлюють звичайну конкуренцію. 4. Зміст зловживання – об’єктивний, і не потребує антиконкурентного наміру (хоча, наявність наміру може розцінюватися як зловживання). В статті також наведені приклади типових дій, пов’язаних із зловживанням у сфері ціноутворення. Автор розглядає “хижацьке” ціноутворення, вибіркове зниження ціни, обмеження маржі та скидки. В статті також наводяться різні методи оцінки ступеня зловживання домінуючим становищем і їх можливі наслідки. Невизначеними при проведенні оцінки збитків, залишається вагомість, база для порівняння, умови, за яких даний метод є достатнім та необхідним для доведення факту зловживання. Розповсюдженою є також практика використання оцінки намірів або так званого субстантивного стандарту, але такого роду оцінки не дають відповіді на основне запитання: “Що саме шкодить конкуренції?”. Серед інших методів оцінки зловживання домінуючим становищем на ринку є оцінка ефективності конкурента, оцінка збитків споживачів, або заподіяної їм шкоди. Отже, законодавча база Європейського Союзу із питань захисту економічної конкуренції на сьогоднішній день не є остаточно врегульованою. Законотворчий процес може розвиватися у двох напрямках: удосконалення форми, або економічного змісту. Перший шлях призведе до подальшої конкретизації антиконкурентних типів поведінки, яких фірми повинні уникати. Другий напрямок дозволить поглибити економічні засади законодавчої бази, надасть змогу не тільки розробити відповідні правила та принципи, а й втілювати їх у практику застосування законів. На думку автора економічний підхід має більше переваг. Економічне обґрунтування законів забезпечить ефективну роботу антимонопольних комітетів, судів, що значно покращить ситуацію із зловживанням домінуючим становищем. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/9231
The paper stresses the importance of developing a stronger economic basis for European Union law on abuse of market dominance. According to the findings of the research form-based evolution of the law would further develop descriptions of conduct for dominant firms to avoid. Economics-based evolution would clarify underlying principles in terms of actual and potential economic effects, develop practically administrable rules and methods explicitly on the basis of those principles, and apply them to cases. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/9231
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

Australia Australia
-2016501630
Austria Austria
473774787
China China
1300330807
Ecuador Ecuador
1
France France
2
Germany Germany
251254624
Greece Greece
1
Iran Iran
558476242
Ireland Ireland
114227
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
59161
Poland Poland
-1384561774
Russia Russia
16
Singapore Singapore
-1457596458
South Africa South Africa
1
Taiwan Taiwan
-1384561775
Turkey Turkey
4
Ukraine Ukraine
473774789
United Kingdom United Kingdom
576322045
United States United States
954208550
Unknown Country Unknown Country
-84158227
Vietnam Vietnam
307469

Downloads

Australia Australia
1
Austria Austria
1
Belgium Belgium
1
China China
1300330808
Colombia Colombia
1
Egypt Egypt
1
France France
1
Germany Germany
2530597
India India
1
Indonesia Indonesia
3
Ireland Ireland
1
Israel Israel
3
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Norway Norway
1
Russia Russia
1
Slovakia Slovakia
1
South Africa South Africa
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
-2016501630
United Kingdom United Kingdom
153734
United States United States
1300330807
Unknown Country Unknown Country
314
Venezuela Venezuela
2
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
4.3_grigoryan.doc 117 kB Microsoft Word 586844655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.