Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/943
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оцінка активів підприємства
Authors Panasovskyi, Yurii Vasylovych
Семененко, Б.А.
Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych
Keywords активи підприємства
активы предприятия
enterprise actives
Type Schoolbook
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/943
Publisher Університетська книга
License
Citation Оцінка активів підприємства [Текст] : навч. посіб. / Ю.В. Панасовський, Б.А. Семененко, О.М. Теліженко та ін.; За заг. ред. Ю.В. Панасовського. - Суми : Університетська книга, 2009. - 512 с. + Гриф МОН
Abstract У навчальному посібнику висвітлюються питания теорії незалежної оцін-ки вартості майна, майнових прав і бізнесу, а також питания організації оцін-ки як професійної діяльності. Викладені основні поняття і принципи оцінки, теоретичні засади визначення оціночиої вартості, методи оцінки, а також особ-ливості оцінки окремих видів майна, особливості визначення вартості при різ-них призначеннях оцінки, моделі капіталізації вкладень. Наведені основи но¬рмативного регулювання оцінки, розв`язання окремих прикладних оціночних завдань, запропоновані рекомендації щодо проведения аналізу ринку нерухо-мості, організації продажів об`єктів оцінки на первинному і вторинному рин¬ку, розглянуті практичні аспекти управління вартістю`бізнесу, окреслені на-прями вдосконалення оціночної практики і адаптації її до міжнародних оціно-чних вимог. Значна увага приділена організаційним питаниям, пов`язаним з підготов-кою оцінювачів, підвищенням їх кваліфікаційного рівня і вдосконаленням про-фесійних якостей. Розрахований на студентів економічних і юридичних спеціальностейви-цдих навчальних закладів, що навчаються за освітньо:кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» і «магістр». При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/943
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

Canada Canada
1
China China
4
Czech Republic Czech Republic
2
EU EU
10
France France
11
Germany Germany
4161
Iceland Iceland
3
Iran Iran
1
Kazakhstan Kazakhstan
1
Luxembourg Luxembourg
3
Netherlands Netherlands
22
Norway Norway
1
Poland Poland
1
Romania Romania
3
Russia Russia
155
Singapore Singapore
1
Slovakia Slovakia
1
Turkey Turkey
31
Ukraine Ukraine
67073
United Kingdom United Kingdom
3
United States United States
152
Unknown Country Unknown Country
457

Downloads

China China
3
France France
25
Germany Germany
4162
Romania Romania
1
Russia Russia
5
Ukraine Ukraine
67074
United States United States
10
Unknown Country Unknown Country
448

Files

File Size Format Downloads
1629.pdf 97,86 MB Adobe PDF 71728

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.