Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/943
Title: Оцінка активів підприємства
Authors: Panasovskyi, Yurii Vasylovych
Семененко, Б.А.
Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych
Keywords: активи підприємства
активы предприятия
enterprise actives
Issue Year: 2009
Publisher: Університетська книга
Citation: Оцінка активів підприємства [Текст] : навч. посіб. / Ю.В. Панасовський, Б.А. Семененко, О.М. Теліженко та ін.; За заг. ред. Ю.В. Панасовського. - Суми : Університетська книга, 2009. - 512 с. + Гриф МОН
Abstract: У навчальному посібнику висвітлюються питания теорії незалежної оцін-ки вартості майна, майнових прав і бізнесу, а також питания організації оцін-ки як професійної діяльності. Викладені основні поняття і принципи оцінки, теоретичні засади визначення оціночиої вартості, методи оцінки, а також особ-ливості оцінки окремих видів майна, особливості визначення вартості при різ-них призначеннях оцінки, моделі капіталізації вкладень. Наведені основи но¬рмативного регулювання оцінки, розв`язання окремих прикладних оціночних завдань, запропоновані рекомендації щодо проведения аналізу ринку нерухо-мості, організації продажів об`єктів оцінки на первинному і вторинному рин¬ку, розглянуті практичні аспекти управління вартістю`бізнесу, окреслені на-прями вдосконалення оціночної практики і адаптації її до міжнародних оціно-чних вимог. Значна увага приділена організаційним питаниям, пов`язаним з підготов-кою оцінювачів, підвищенням їх кваліфікаційного рівня і вдосконаленням про-фесійних якостей. Розрахований на студентів економічних і юридичних спеціальностейви-цдих навчальних закладів, що навчаються за освітньо:кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» і «магістр». При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/943
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/943
ISBN: 978-966-680-464-1
Type: Schoolbook
Appears in Collections:Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views
Other452
Canada1
China4
Czech Republic2
Germany36
EU10
France11
United Kingdom3
Iran1
Iceland3
Kazakhstan1
Luxembourg3
Netherlands22
Norway1
Poland1
Romania3
Russia155
Singapore1
Slovakia1
Turkey31
Ukraine748
United States152
Downloads
Other448
China3
Germany2
France25
Romania1
Russia5
Ukraine184
United States10


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
1629.pdf97.86 MBAdobe PDF678Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.