eSSUIR – (Electronic Sumy State University Institutional Repository) – Електронний архів Сумського державного університету, що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.

eSSUIR – ресурс відкритого доступу, розміщений на сервері УНІВЕРСИТЕТУ в мережі Інтернет і доступний з будь-якого місця і у будь-який час.

МЕТА eSSUIR

 • Забезпечення накопичення, систематизації та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської спільноти.
 • Сприяння поширенню цих матеріалів у світовому науково-освітньому просторі.
 • Шляхом створення, збереження та надання вільного доступу до наукової інформації, досліджень Університету українській та світовій науковій спільноті сприяти розвитку науки та освіти України та світу.
 • Спонукати українську інформаційну, наукову та освітню спільноту до активних дій та кооперації в напрямку вільного поширення (доступу) до наукових інформаційних ресурсів університетів, задля соціальної трансформації ролі науки у сучасному суспільстві.

ЗАВДАННЯ eSSUIR

 • Створення організаційної, технічної, інформаційної інфраструктури інституційного репозитарію (електронного архіву) Сумського державного університету для розвитку та поширення наукових публікацій у відкритому доступі, збільшення впливу наукових досліджень Університету шляхом забезпечення вільного доступу та розширення аудиторії їх користувачів (науковців, студентів, викладачів, інформаційних працівників України та світу);
 • Накопичення, збереження, розповсюдження та забезпечення довготривалого, постійного та надійного доступу до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів, аспірантів та докторантів Університету;
 • Забезпечення середовища, що дозволяє науковим підрозділам СумДУ, аспірантам, докторантам, співробітникам та студентам легко розміщувати наукові дослідження в електронній формі у надійний та добре організований архів і стимулювати та забезпечувати відкритий доступ до їх наукових досліджень.

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ В eSSUIR

 • Робота повинна мати науковий, освітній чи дослідницький характер (детальніше дивись - Політика щодо змісту).
 • Робота мусить бути повністю або частково створена чи фінансована Університетом, будь-яким його підрозділом, аспірантами, докторантами, співробітниками чи студентами.
 • Депозиторами можуть бути науковці та співробітники СумДУ, особи, офіційно не зареєстровані як співробітники Університету, якщо вони є співавторами університетських авторів чи тісно пов’язані з Університетом, наприклад, заслужені професори, особи, що мають почесні посади в університеті, студенти (за рекомендацією викладачів), аспіранти, докторанти чи випускники університету (детальніше дивись - Політика щодо розміщення, депозиторів, якості та авторського права).
 • Розміщувати власні робити в eSSUIR можуть зареєстровані користувачі (детальніше дивитись – Інструкція реєстрації користувача eSSUIR).
 • Робота може бути розміщена в eSSUIR як самим автором (самоархівування), так і координатором eSSUIR (співробітником бібліотеки), за дорученням автора (детальніше дивитись - Політика щодо розміщення, депозиторів, якості та авторського права).
 • Розміщення матеріалів в eSSUIR вимагає заповнення основного набору полів метаданих (описової інформації). Детальніше дивись – Політика щодо метаданих.
 • Для кращого забезпечення довготермінового зберігання роботу має бути подано у цифровій формі в одному із форматів, рекомендованих у Політиці щодо форматів.
 • Копії матеріалів, що розміщені в eSSUIR, можуть бути відтворені, представлені чи передані третій стороні і збережені в базах даних в будь-якому форматі та на будь-якому носію з некомерційною метою без попереднього узгодження (детальніше дивись – Політика щодо колекції та даних).

СТРУКТУРА eSSUIR

eSSUIR представлений через спільноти (детальніше дивись – Структура eSSUIR).