Browsing by Author Halynska, Yuliia Viktorivna

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 27
Issue YearTitleAuthor(s)TypeViewsDownloads
2018Innovative instrument of collaborative alliance management in the "stateregion-enterprise" system of withdrawal of the rent income in the extracting industryWiebe, I.; Олійник, Віктор Михайлович; Олейник, Виктор Михайлович; Oliinyk, Viktor Mykhailovych; Галинська, Юлія Вікторівна; Галинская, Юлия Викторовна; Halynska, Yuliia ViktorivnaArticle00
2018Державне регулювання розподілу природної ренти в національній економіці на основі теорії колабораційних альянсівГалинська, Юлія Вікторівна; Галинская, Юлия Викторовна; Halynska, Yuliia ViktorivnaThesis00
2018Державне регулювання розподілу природної ренти в національній економіці на основі теорії колабораційних альянсівГалинська, Юлія Вікторівна; Галинская, Юлия Викторовна; Halynska, Yuliia ViktorivnaSynopsis00
2018Управління інтернет підприємством з урахуванням інкрементних інноваційГалинська, Юлія Вікторівна; Галинская, Юлия Викторовна; Halynska, Yuliia Viktorivna; Лисяк, Т.В.Article00
2018Природно-ресурсна рента у формуванні ланцюгів вартостіЖулавський, Аркадій Юрійович; Жулавский, Аркадий Юрьевич; Zhulavskyi, Arkadii Yuriiovych; Бондар, Тетяна Вікторівна; Бондарь, Татьяна Викторовна; Bondar, Tetiana Viktorivna; Галинська, Юлія Вікторівна; Галинская, Юлия Викторовна; Halynska, Yuliia Viktorivna; Копилова, Наталія Вікторівна; Копылова, Наталья Викторовна; Kopylova, Nataliia Viktorivna; Кубатко, Вікторія Василівна; Кубатко, Виктория Васильевна; Kubatko, Viktoriia Vasylivna; Самофалова, О.А.Technical Report00
2018Макроекономічне прогнозування економічного зростання з використанням міжгалузевих моделейТеліженко, Олександр Михайлович; Телиженко, Александр Михайлович; Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych; Байстрюченко, Наталія Олегівна; Байстрюченко, Наталия Олеговна; Baistriuchenko, Nataliia Olehivna; Галинська, Юлія Вікторівна; Галинская, Юлия Викторовна; Halynska, Yuliia Viktorivna; Лук`янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych; Валенкевич, Лариса Петрівна; Валенкевич, Лариса Петровна; Valenkevych, Larysa Petrivna; Мирошниченко, Юлія Олександрівна; Мирошниченко, Юлия Александровна; Myroshnychenko, Yuliia Oleksandrivna; Колосок, Світлана Іванівна; Колосок, Светлана Ивановна; Kolosok, Svitlana Ivanivna; Машина, Юлія Павлівна; Машина, Юлия Павловна; Mashyna, Yuliia Pavlivna; Тихенко, Володимир Сергійович; Тихенко, Владимир Сергеевич; Tykhenko, Volodymyr Serhiiovych; Опанасюк, Юлія Анатоліївна; Опанасюк, Юлия Анатольевна; Opanasiuk, Yuliia Anatoliivna; Бондар, Тетяна Вікторівна; Бондарь, Татьяна Викторовна; Bondar, Tetiana Viktorivna; Панченко, Ольга Вікторівна; Панченко, Ольга Викторовна; Panchenko, Olha Viktorivna; Мартинець, Вікторія Володимирівна; Мартинец, Виктория Владимировна; Martynets, Viktoriia Volodymyrivna; Матвєєва, Юлiя Тагiбекiвна; Матвеева, Юлия Тагибековна; Matvieieva, Yuliia Tahibekivna; Майборода, Тетяна Миколаївна; Майборода, Татьяна Николаевна; Maiboroda, Tetiana MykolaivnaTechnical Report00
2017Державне регулювання розподілу природно-ресурсної ренти в національній економіці УкраїниГалинська, Юлія Вікторівна; Галинская, Юлия Викторовна; Halynska, Yuliia ViktorivnaPreprint00
2017Формування принципів, методів і механізму раціонального перерозподілу природної ренти в системі "держава-регіон-суб'єкт господарювання"Теліженко, Олександр Михайлович; Телиженко, Александр Михайлович; Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych; Байстрюченко, Наталія Олегівна; Байстрюченко, Наталия Олеговна; Baistriuchenko, Nataliia Olehivna; Галинська, Юлія Вікторівна; Галинская, Юлия Викторовна; Halynska, Yuliia Viktorivna; Грищенко, Ірина Володимирівна; Грищенко, Ирина Владимировна; Hryshchenko, Iryna Volodymyrivna; Юла, Ю.С.; Пунько, В.М.Technical Report00
2017Впровадження ефективної колаборації підприємств в сфері природокористуванняГалинська, Юлія Вікторівна; Галинская, Юлия Викторовна; Halynska, Yuliia ViktorivnaArticle00
2017Основи теоретичного аналізу ресурсного ринкуТеліженко, Олександр Михайлович; Телиженко, Александр Михайлович; Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych; Галинська, Юлія Вікторівна; Галинская, Юлия Викторовна; Halynska, Yuliia Viktorivna; Байстрюченко, Наталія Олегівна; Байстрюченко, Наталия Олеговна; Baistriuchenko, Nataliia OlehivnaArticle00
2015Фізичний, духовний та моральний розвиток молоді СумщиниГалинська, Юлія Вікторівна; Галинская, Юлия Викторовна; Halynska, Yuliia Viktorivna; Зінченко, А.Л.Theses00
2015Формування принципів, методів і механізму раціонального перерозподілу природної ренти в системі "держава - регіон - суб'єкт господарювання"Теліженко, Олександр Михайлович; Телиженко, Александр Михайлович; Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych; Жулавський, Аркадій Юрійович; Жулавский, Аркадий Юрьевич; Zhulavskyi, Arkadii Yuriiovych; Лук`янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych; Древаль, Ольга Юріївна; Древаль, Ольга Юрьевна; Dreval, Olha Yuriivna; Галинська, Юлія Вікторівна; Галинская, Юлия Викторовна; Halynska, Yuliia Viktorivna; Байстрюченко, Наталія Олегівна; Байстрюченко, Наталия Олеговна; Baistriuchenko, Nataliia Olehivna; Мирошниченко, Юлія Олександрівна; Мирошниченко, Юлия Александровна; Myroshnychenko, Yuliia Oleksandrivna; Вакуленко, Ігор Анатолійович; Вакуленко, Игорь Анатолиевич; Vakulenko, Ihor Anatoliiovych; Провозін, Наталія Василівна; Провозин, Наталия Васильевна; Provozin, Nataliia Vasylivna; Костенко, Андріана Миколаївна; Костенко, Андриана Николаевна; Kostenko, Andriana Mykolaivna; Нєшева, А.Technical Report00
2015Management for BachelorsБалацький, Олег Федорович; Балацкий, Олег Федорович; Balatskyi, Oleh Fedorovych; Теліженко, Олександр Михайлович; Телиженко, Александр Михайлович; Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych; Лапін, Євген Васильович; Лапин, Евгений Васильевич; Lapin, Yevhen Vasylovych; Жулавський, Аркадій Юрійович; Жулавский, Аркадий Юрьевич; Zhulavskyi, Arkadii Yuriiovych; Дегтяренко, Олександр Григорович; Дегтяренко, Александр Григорьевич; Dehtiarenko, Oleksandr Hryhorovych; Лук’янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Luk’ianykhin, Vadym Oleksandrovych; Глівенко, Сергій Володимирович; Гливенко, Сергей Владимирович; Hlivenko, Serhii Volodymyrovych; Швіндіна, Ганна Олександрівна; Швиндина, Анна Александровна; Shvindina, Hanna Oleksandrivna; Лук’янихіна, Олена Анатоліївна; Лукьянихина, Елена Анатольевна; Luk’ianykhina, Olena Anatoliivna; Павленко, Олена Олексіївна; Павленко, Елена Алексеевна; Pavlenko, Olena Oleksiivna; Соляник, Оксана Миколаївна; Соляник, Оксана Николаевна; Solianyk, Oksana Mykolaivna; Карпенко, Євгенія Владиславівна; Карпенко, Евгения Владиславовна; Karpenko, Yevheniia Vladyslavivna; Петрушенко, Микола Миколайович; Петрушенко, Николай Николаевич; Petrushenko, Mykola Mykolaiovych; Рибальченко, Світлана Миколаївна; Рыбальченко, Светлана Николаевна; Rybalchenko, Svitlana Mykolaivna; Галинська, Юлія Вікторівна; Галынска, Юлия Викторовна; Halynska, Yuliia Viktorivna; Опанасюк, Юлія Анатоліївна; Опанасю, Юлия Анатольевна; Opanasiuk, Yuliia Anatoliivna; Тимченко, Ірина Олександрівна; Тимченко, Ирина Александровна; Tymchenko, Iryna Oleksandrivna; Кислий, Володимир Миколайович; Кислый, Владимир Николаевич; Kyslyi, Volodymyr Mykolaiovych; Карпіщенко, Олексій Іванович; Карпищенко, Алексей Иванович; Karpishchenko, Oleksii Ivanovych; Панасовський, Юрій Васильович; Панасовский, Юрий Васильевич; Panasovskyi, Yurii Vasylovych; Божкова, Вікторія Вікторівна; Божкова, Виктория Викторовна; Bozhkova, Viktoriia Viktorivna; Біловодська, Олена Анатоліївна; Беловодская, Елена Анатольевна; Bilovodska, Olena Anatoliivna; Древаль, Ольга Юріївна; Древаль, Ольга Юрьевна; Dreval, Olha Yuriivna; Смоленніков, Денис Олегович; Смоленников, Денис Олегович; Smolennikov, Denys Olehovych; Котенко, Андрій Миколайович; Котенко, Андрей Николаевич; Kotenko, Andrii Mykolaiovych; Балацький, Євген Олегович; Балацкий, Евгений Олегович; Balatskyi, Yevhen Olehovych; Хлобистов, Євген Володимирович; Хлобыстов, Евгений Владимирович; Khlobystov, Yevhen Volodymyrovych; Акуленко, Л.В.; Соколов, М.О.; Шевченко, Ганна Миколаївна; Шевченко, Анна Николаевна; Shevchenko, Hanna Mykolaivna; Грищенко, Ірина Володимирівна; Грищенко, Ирина Владимировна; Hryshchenko, Iryna Volodymyrivna; Грищенко, Вадим Федорович; Hryshchenko, Vadym Fedorovych; Валенкевич, Лариса Петрівна; Валенкевич, Лариса Петровна; Valenkevych, Larysa PetrivnaTextbook00
2014Екологічно збалансований розвиток інвестиційного потенціалу територіїЖулавський, Аркадій Юрійович; Жулавский, Аркадий Юрьевич; Zhulavskyi, Arkadii Yuriiovych; Кислий, Володимир Миколайович; Кислый, Владимир Николаевич; Kyslyi, Volodymyr Mykolaiovych; Дегтяренко, Олександр Григорович; Дегтяренко, Александр Григорьевич; Dehtiarenko, Oleksandr Hryhorovych; Галинська, Юлія Вікторівна; Галинская, Юлия Викторовна; Halynska, Yuliia Viktorivna; Кобушко, Яна Володимирівна; Кобушко, Яна Владимировна; Kobushko, Yana Volodymyrivna; Смоленніков, Денис Олегович; Смоленников, Денис Олегович; Smolennikov, Denys Olehovych; Сидоренко, Наталія Вікторівна; Сидоренко, Наталия Викторовна; Sydorenko, Nataliia Viktorivna; Кубатко, Вікторія Василівна; Кубатко, Виктория Васильевна; Kubatko, Viktoriia Vasylivna; Вишницька, Олена Іванівна; Вишницкая, Елена Ивановна; Vyshnytska, Olena IvanivnaTechnical Report00
2014Оптимізація структури капіталу підприємстваТеліженко, Олександр Михайлович; Телиженко, Александр Михайлович; Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych; Байстрюченко, Наталія Олегівна; Байстрюченко, Наталия Олеговна; Baistriuchenko, Nataliia Olehivna; Мирошниченко, Юлія Олександрівна; Мирошниченко, Юлия Александровна; Myroshnychenko, Yuliia Oleksandrivna; Галинська, Юлія Вікторівна; Галинская, Юлия Викторовна; Halynska, Yuliia Viktorivna; Мартинець, Вікторія Володимирівна; Мартинец, Виктория Владимировна; Martynets, Viktoriia Volodymyrivna; Колосок, Світлана Іванівна; Колосок, Светлана Ивановна; Kolosok, Svitlana IvanivnaTechnical Report00
2014Роль і місце рентних доходів в системі держава - регіон - суб'єкт господарюванняГалинська, Юлія Вікторівна; Галинская, Юлия Викторовна; Halynska, Yuliia Viktorivna; Шкиль, Д.С.Theses00
2013Совершенствование региональных систем обращения с отходами в направлении использования их ресурсного потенциалаШевченко, Тетяна Іванівна; Шевченко, Татьяна Ивановна; Shevchenko, Tetiana Ivanivna; Галинська, Юлія Вікторівна; Галинская, Юлия Викторовна; Halynska, Yuliia ViktorivnaArticle00
2013Отходы - вторичные ресурсы: управление, экономика, организацияТеліженко, Олександр Михайлович; Телиженко, Александр Михайлович; Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych; Шапочка, Микола Костянтинович; Шапочка, Николай Константинович; Shapochka, Mykola Kostiantynovych; Шевченко, Тетяна Іванівна; Шевченко, Татьяна Ивановна; Shevchenko, Tetiana Ivanivna; Білопільська, Олександра Олександрівна; Белопольская, Александра Александровна; Bilopilska, Oleksandra Oleksandrivna; Вакуленко, Ігор Анатолійович; Вакуленко, Игорь Анатолиевич; Vakulenko, Ihor Anatoliiovych; Вишницька, Олена Іванівна; Вишницкая, Елена Ивановна; Vyshnytska, Olena Ivanivna; Галинська, Юлія Вікторівна; Галинская, Юлия Викторовна; Halynska, Yuliia Viktorivna; Зінченко, Ірина В'ячеславівна; Зинченко, Ирина Вячеславовна; Zinchenko, Iryna Viacheslavivna; Лазненко, Дмитро Олексійович; Лазненко, Дмитрий Алексеевич; Laznenko, Dmytro Oleksiiovych; Лушпа, Віра Василівна; Лушпа, Вера Васильевна; Lushpa, Vira Vasylivna; Мамчук, Ірина Валентинівна; Мамчук, Ирина Валентиновна; Mamchuk, Iryna Valentynivna; Несторенко, Тетяна Володимирівна; Несторенко, Татьяна Владимировна; Nestorenko, Tetiana Volodymyrivna; Панченко, Ольга Вікторівна; Панченко, Ольга Викторовна; Panchenko, Olha Viktorivna; Соляник, Оксана Миколаївна; Соляник, Оксана Николаевна; Solianyk, Oksana Mykolaivna; Сотник, Ірина Миколаївна; Сотник, Ирина Николаевна; Sotnyk, Iryna MykolaivnaMonograph00
2013Отходы - вторичные ресурсы: управление, экономика, организацияТеліженко, Олександр Михайлович; Телиженко, Александр Михайлович; Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych; Шапочка, Микола Костянтинович; Шапочка, Николай Константинович; Shapochka, Mykola Kostiantynovych; Шевченко, Тетяна Іванівна; Шевченко, Татьяна Ивановна; Shevchenko, Tetiana Ivanivna; Білопільська, Олександра Олександрівна; Белопольская, Александра Александровна; Bilopilska, Oleksandra Oleksandrivna; Вакуленко, Ігор Анатолійович; Вакуленко, Игорь Анатолиевич; Vakulenko, Ihor Anatoliiovych; Вишницька, Олена Іванівна; Вишницкая, Елена Ивановна; Vyshnytska, Olena Ivanivna; Галинська, Юлія Вікторівна; Галинская, Юлия Викторовна; Halynska, Yuliia Viktorivna; Зінченко, Ірина В'ячеславівна; Зинченко, Ирина Вячеславовна; Zinchenko, Iryna Viacheslavivna; Лазненко, Дмитро Олексійович; Лазненко, Дмитрий Алексеевич; Laznenko, Dmytro Oleksiiovych; Лушпа, Віра Василівна; Лушпа, Вера Васильевна; Lushpa, Vira Vasylivna; Мамчук, Ірина Валентинівна; Мамчук, Ирина Валентиновна; Mamchuk, Iryna Valentynivna; Несторенко, Тетяна Володимирівна; Несторенко, Татьяна Владимировна; Nestorenko, Tetiana Volodymyrivna; Панченко, Ольга Вікторівна; Панченко, Ольга Викторовна; Panchenko, Olha Viktorivna; Соляник, Оксана Миколаївна; Соляник, Оксана Николаевна; Solianyk, Oksana Mykolaivna; Сотник, Ірина Миколаївна; Сотник, Ирина Николаевна; Sotnyk, Iryna MykolaivnaMonograph00
2013Основні напрямки підвищення продуктивності праці на підприємствіГалинська, Юлія Вікторівна; Галинская, Юлия Викторовна; Halynska, Yuliia Viktorivna; Бахлова, І.М.Theses00