Browsing by Author Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna


Showing results 1 to 20 of 34
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2004 Nonlinear Effects in Semi-Classical Model of Solid-State Laser Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna; Kovalenko, G.P. Article 174 165
2014 Some approaches and models into teaching mathematical disciplines for economists in higher education institutions Dakher, Kateryna Anatoliivna; Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Article 241 200
2005 Аналіз стійкості граничного циклу в динаміці лазерів на твердому тілі Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Article 87 97
2002 Аналіз модифікованих балансних рівнянь динаміки твердотільних лазерів Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Article 194 188
2002 Асимптотичні методи інтегрування нелінійних рівнянь динамічних систем Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna; Shuda, Iryna Oleksandrivna Conference Papers 156 150
2004 Біфуркаційний аналіз динаміки лазерів з автомодуляцією добротності Коваленко, Г.П.; Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Article 81 73
2004 Біфуркаційний аналіз динаміки напівкласичної моделі одномодового лазера Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Conference Papers 1267 1264
2005 Біфуркаційний аналіз динаміки одномодових твердотільних лазерів (огляд) Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna; Shuda, Iryna Oleksandrivna Article 3595 3880
2002 Біфуркація Хопфа в динаміці лазера типу Лоренца – Хакена Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Article 161 152
2005 Динаміка напівкласичних моделей одномодових лазерів з модуляцією добротності. Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Synopsis 161 161
2004 До питання організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna; Пугач, В.І. Conference Papers 184 176
2008 До питання реформування вищої освіти в умовах інформаційного суспільства. Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Article 124 129
2005 До питання розвитку творчих здібностей студентів при вивченні дисциплін математичного циклу Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Conference Papers 94 84
2013 До питання становлення нелінійного мислення випускника вищого навчального закладу Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Article 47 42
2003 Дослідження біфуркації в напівкласичних моделях твердотільних лазерів Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Conference Papers 119 113
2006 Дослідження межі стійкості періодичних коливань у моделі лазера з безінерційним фільтром Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Conference Papers 130 123
2004 Дослідження періодичних режимів генерації в одномодових лазерах на твердому тілі Коваленко, Г.П.; Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Article 81 82
2013 Зміна ролі викладача в умовах застосування електронних засобів навчання Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Article 90 82
2015 Методологія синергетики в управлінні соціально-економічними системами Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Article 57 51
2019 Оптимізація ключових індикаторів соціо-економіко- політичного розвитку України з метою виходу на траєкторію стійкого зростання Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna; Kolotilina, Olena Vasylivna Conference Papers 7 5