Browsing by Author Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna


Showing results 1 to 20 of 40
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2004 Nonlinear Effects in Semi-Classical Model of Solid-State Laser Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna; Kovalenko, G.P. Article 394 296
2014 Some approaches and models into teaching mathematical disciplines for economists in higher education institutions Dakher, Kateryna Anatoliivna; Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Article 650 498
2021 Trust in Vaccination as a Factor in Public Health During a Pandemic Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Article 51 0
2005 Аналіз стійкості граничного циклу в динаміці лазерів на твердому тілі Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Article 263 489
2002 Аналіз модифікованих балансних рівнянь динаміки твердотільних лазерів Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Article 435 425
2002 Асимптотичні методи інтегрування нелінійних рівнянь динамічних систем Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna; Shuda, Iryna Oleksandrivna Conference Papers 388 343
2004 Біфуркаційний аналіз динаміки лазерів з автомодуляцією добротності Коваленко, Г.П.; Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Article 326 196
2004 Біфуркаційний аналіз динаміки напівкласичної моделі одномодового лазера Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Conference Papers 2824 2201
2005 Біфуркаційний аналіз динаміки одномодових твердотільних лазерів (огляд) Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna; Shuda, Iryna Oleksandrivna Article 8873 15391
2002 Біфуркація Хопфа в динаміці лазера типу Лоренца – Хакена Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Article 436 426
2005 Динаміка напівкласичних моделей одномодових лазерів з модуляцією добротності. Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Synopsis 402 360
2004 До питання організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna; Пугач, В.І. Conference Papers 488 359
2008 До питання реформування вищої освіти в умовах інформаційного суспільства. Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Article 376 339
2005 До питання розвитку творчих здібностей студентів при вивченні дисциплін математичного циклу Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Conference Papers 326 224
2013 До питання становлення нелінійного мислення випускника вищого навчального закладу Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Article 170 140
2003 Дослідження біфуркації в напівкласичних моделях твердотільних лазерів Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Conference Papers 306 264
2006 Дослідження межі стійкості періодичних коливань у моделі лазера з безінерційним фільтром Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Conference Papers 350 298
2004 Дослідження періодичних режимів генерації в одномодових лазерах на твердому тілі Коваленко, Г.П.; Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Article 290 247
2021 Зміна парадигми моделювання та прогнозування соціально-економічних систем Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna; Дініц, Р.О. Article 303 303
2020 Зміна парадигми управління: нелінійний підхід. Kolomiiets, Svitlana Volodymyrivna Article 227 2