Browsing by Author Myklashchuk, V.P.


Showing results 1 to 2 of 2
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2018 Gestik als Kommunikationsmittel Yermolenko, Svitlana Vasylivna; Hannoshchenko, S.V.; Myklashchuk, V.P.; Titareva, V.S. Article 1213917187 135836805
2016 The translation of internationalisms Zahrebelna, A.O.; Myklashchuk, V.P. Conference Papers 1179351297 567522706