Browsing by Author Plotnikov, S.V.


Showing results 1 to 12 of 12
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2019 Efficiency Modeling of Solar Cells Based on the n-Zn1-xMgxO / p-SnS Heterojunction Diachenko, Oleksii Viktorovych; Dobrozhan, Oleksandr Anatoliiovych; Opanasiuk, Anatolii Serhiiovych; Kurbatov, Denys Ihorovych; Hrynenko, Vitalii Viktorovych; Plotnikov, S.V. Article 31358363 3657580
2016 Functional properties of multilayer vacuum-arc TiN/ZrN coatings Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Plotnikov, S.V.; Tleukenov, Y.O.; Erdybaeva, N.K. Article 18094307 8728148
2015 Influence of thermal annealing and deposition conditions on structure and physical-mechanical properties of multilayered nanosized TiN/ZrN coatings Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Bondar, Oleksandr Viacheslavovych; Erdybaeva, N.K.; Plotnikov, S.V.; Turbin, P.V.; Grankin, S.S.; Stolbovoy, V.A.; Sobol, O.V.; Kolesnikov, D.A.; Kozak, C. Article 3675538 2614751
2017 Microstructure and tribological properties of nitride coatings based on Zr, Ti, Cr, Nb, and Si elements Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Bahdasarian, Artem Anatoliiovych; Beresnev, V.M.; Kupchishin, A.I.; Plotnikov, S.V.; Kravchenko, Yaroslav Olehovych Article 272021 484809
2019 Morphological, structural and optical properties of Mg-doped ZnO nanocrystals synthesized using polyol process Dobrozhan, Oleksandr Anatoliiovych; Diachenko, Oleksii Viktorovych; Kolesnyk, Maksym Mykolaiovych; Stepanenko, Andrii Oleksandrovych; Vorobiov, S.I.; Balaz, Peter; Plotnikov, S.V.; Opanasiuk, Anatolii Serhiiovych Article 52566837 165333284
2015 Nanomaterials and Nanostructures Coatings Fabrication Using Detonation and Plasma Detonation Techniques Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Bondar, Oleksandr Viacheslavovych; Bratushka, S.N.; Alontseva, D.L.; Plotnikov, S.V.; Ivasishin, O.M. Article 4324683 2916188
2016 Nanostructured multielement (TiHfZrNbVTa)N coatings before and after implantation of N+ ions (1018 cm 2 ): Their structure and mechanical properties Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Bondar, Oleksandr Viacheslavovych; Borba, S.O.; Abadias, G.; Konarski, P.; Plotnikov, S.V.; Beresnev, V.M.; Kassenova, L.G.; Drodziel, P. Article 11460904 31931428
2016 Structure and Physicomechanical Properties of NbN-Based Protective Nanocomposite Coatings: A Review Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Bondar, Oleksandr Viacheslavovych; Rogoz, V.M.; Erdybaeva, N.K.; Plotnikov, S.V. Article 3568851 11758759
2016 Study of nanostructured (Ti-Zr-Nb)N coatings' physical- mechanical properties obtained by vacuum arc evaporation Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Plotnikov, S.V.; Yerokhina, L.N.; Yeskermessov, D.K.; Yerdybaeva, N.K. Article 2846722 1425456
2016 Studying of nanocomposite films’ structure and properties obtained by magnetron sputtering Tleukenov, Y.O.; Plotnikov, S.V.; Erdybaeva, N.K.; Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych Article 4348091 8699054
2013 The Annealing Under 1350 °C of Magnetron Sputtered Coatings on Base AlN-TiB2(TiSi2) Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Bondar, Oleksandr Viacheslavovych; Abadias, G.; Sobol, O.V.; Beresnev, V.M.; Pshyk, A.V.; Kolesnikov, D.A.; Wegierek, P.; Plotnikov, S.V.; Erdybaeva, N.K. Conference Papers 3234786 4541778
2017 The effects of Cr and Si additions and deposition conditions on the structure and properties of the (Zr-Ti-Nb)N coatings Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Bahdasarian, Artem Anatoliiovych; Kravchenko, Yaroslav Olehovych; Beresnev, V.M.; Nyemchenko, U.S.; Ivashchenko, V.I.; Shaimardanov, ZH.K.; Plotnikov, S.V.; Maksakova, O. Article 10113267 60111469