Browsing by Keywords цінова стабільність


Showing results 1 to 10 of 10
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2003 Бюджетно-монетарне регулювання цін у трансформаційній економіці Makarenko, Mykhailo Illich Synopsis 232 149
2011 Вплив економічної конвергенції на цінову стабільність в Україні Литвинов, О.О. Article 132 105
2011 Вплив економічної конвергенції на динаміку внутрішніх цін з точки зору забезпечення цінової стабільності в Україні Литвинов, О.О. Conference Papers 39 28
2003 Забезпечення цінової стабільності Європейським центральним банком Makarenko, Mykhailo Illich Article 284 370
2012 Зв'язок поняття "фінансова стабільність" із категоріями економічної науки Лазня, А.В. Article 180 380
2001 Макроекономічна цінова стабільність у грошово-кредитному регулюванні: зарубіжний досвід Makarenko, Mykhailo Illich Article 158 38
2000 Моделі впливу монетарного імпульсу на цінову стабільність Makarenko, Mykhailo Illich Article 87 80
2005 Облікова політика як інструмент грошово - кредитного регулювання цінової стабільності Шаринська, О.Є. Article 658 777
2003 Система цілей монетарної політики та місце в ній цінової стабільності Шаринська, О.Є. Article 105 189
2005 Цінова стабільність: сутність та місце у системі цілей грошово-кредитної політики Шаринська, О.Є. Article 452 715