Browsing by Keywords connotation


Showing results 1 to 10 of 10
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2016 Библеизмы vs вульгаризмы в предвыборном дискурсе Стовпак, Олена Сергіївна; Стовпак, Елена Сергеевна; Stovpak, Olena Sergiivna Conference Papers 32990 1562
2016 Біблеїзми vs вульгаризми – барометр соціальної освіченості Popova, Olena Volodymyrivna; Стовпак, О.С. Article 193972 53237
2018 Відхилення від авторського мовостилю при відтворенні фразеологізмів Диба, А.А. Masters thesis 7 0
2017 Глагольная коннотация в научном тексте Pylypenko-Fritsak, Nataliia Anatoliivna Conference Papers 1265 218
2015 До питання про лінгвістичну сутність експресії Prokopenko, Nataliia Mykolaivna Article 23299 16079
2017 Експресивно-оцінна семантика мовних одиниць в українському гумористичному дискурсі ХХ – поч. ХХІ ст. Prokopenko, Nataliia Mykolaivna Synopsis 1479401 906971
2008 Засоби формування імпліцитності в драматургійних текстах Олександра Олеся: конотативний аспект Іванишин, Н.Я. Article 46376 3508
2016 Мовно-стилістичні особливості освітньої лексики в соціальній мережі «В Контакті» (на прикладі студентських спільнот Сумського державного університету) Serebrianska, Iryna Mykolaivna; Смірнова, К. Conference Papers 9275 3442
2013 Підтекстовий образ, символ та переклад Кикоть, В.М. Article 136447 208608
2012 Типологічні характеристики інтернет дискурсу (на матеріалі англомовних інтернет ресурсів) Соколова, І.В. Article 5386 9442