Browsing by Keywords expressivity


Showing results 1 to 8 of 8
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2015 До питання про лінгвістичну сутність експресії Prokopenko, Nataliia Mykolaivna Article 23299 16081
2012 Лексичні носії експресивності Chulanova, Halyna Valeriivna; Кузьменко, І.М. Article 1836811 2370754
2012 Лінгвокогнітивні аспекти експресивності в англомовному дискурсі Беспалова, Г.В. Conference Papers 7896 2193
2012 Особливості використання емоційно-експресивних засобів у сучасній англійській поезії Скрипняк, О.В Conference Papers 30458 18660
2019 Особливості перекладу емоційно-експресивної лексики в рекламному дискурсі Осадченко, А.В. Masters thesis 28 10
2010 Проблема адекватності передачі сленгу в українських перекладах творів Д. Хеммета Рагузіна, Л.Ю.; Романенко, А.В. 22152 26040
2016 Специфіка функціонування фразеологізмів у друкованих засобах масової інформації (на матеріалах газети «День») Prokopenko, Nataliia Mykolaivna; Шевченко, Б. Conference Papers 4134 8668
2013 Структурно-функціональні та лінгвістичні особливості створення експресивності рекламного тексту-регулятиву Кузьменко, І.М. Conference Papers 76885 14097