Browsing by Keywords financial statements


Showing results 1 to 20 of 39
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2021 Determinants of Firm’s Innovation: Increasing the Transparency of Financial Statements Zadorozhnyi, Z.-M.; Ometsinska, I.; Muravskyi, V. Article 275378540 74429857
2018 Valuation of intangible assets according to Czech accounting standards and IFRS in the context of explanatory power of financial statements Dlaskova, G.; Cipovova, E. Article 4871 5176
2010 Актуальные проблемы формирования финансовой отчетности банковских учреждений Украины в соответствии с международными стандартами Korenieva, Oksana Hennadiivna; Коваленко, В.В.; Bielova, Inna Valeriivna Article 49590 567
2014 Актуальні питання відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності Шипунова, Ольга Володимирівна; Шипунова, Ольга Владимировна; Shypunova, Olha Volodymyrivna Book chapter 9990 1445
2014 Актуальні питання методики виправлення помилок у фінансовій звітності Шипунова, Ольга Володимирівна; Shypunova, Olha Volodymyrivna; Шипунова, Ольга Владимировна Book chapter 12985 13241
2018 Аудит за оновленим законодавством України Добровольська, В.В. Article 5120 7201
2020 Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності малих підприємств Мозговий, Д.В. Bachelous Paper 792 1759
2013 Визначення і класифікація помилок у фінансовій звітності Шипунова, О.В. Article 12763 2868
2012 Вплив глобалізації на вимоги до формування фінансової звітності в Україні Квачан, О.С. Article 9070 1353
2013 Відображення екологічних витрат за національними та міжнародними стандартами ведення фінансової звітності Illiashenko, Tetiana Oleksiivna; Скобенко, М.В. Conference Papers 15910 17150
2014 Загальні засади оптимізації облікової політики як засобу підвищення інвестиційної привабливості підприємств Vynnychenko, Nataliia Volodymyrivna Article 14732 186
2013 Напрями вдосконалення аудиту в Україні з огляду на міжнародний досвід Antoniuk, Nataliia Anatoliivna; Кононенко, І.А. Conference Papers 9441 747
2014 Напрямки удосконалення змісту бухгалтерського балансу як умова забезпечення оцінки фінансового стану підприємства Жмайлова, О.Г.; Горнова, О.І. Conference Papers 2513 151
2014 Организационные аспекты раскрытия информации бухгалтерского учета и формирования отчетности банка Koldovskyi, Artem Volodymyrovych Article 4401 3324
2011 Особливості розкриття управлінської інформації у фінансовій звітності банків Євченко, Н.Г. Conference Papers 2951 205
2007 Оцінка вартості готової продукції та незавершеного виробництва на малих підприємствах обробної промисловості Тимощенко, Ю.М. Article 4312 2828
2015 Оцінка грошових потоків акціонерного товариства на основі звіту про рух грошових коштів Koldovskyi, Artem Volodymyrovych Article 37342 11508
2014 Оцінка фінансових ризиків підприємства на базі бухгалтерської звітності Illiashenko, Tetiana Oleksiivna; Макарова, А.В. Conference Papers 12023 17713
2015 Позитивні та негативні риси переходу України на міжнародні стандарти фінансової звітності Захарченко, С.І. Conference Papers 4544 416
2015 Порівняння виплат працівникам за П(С)БО 26 та МСБО 19 Вакарчук, В.В. Conference Papers 8995 28347