Browsing by Keywords foreign language


Showing results 21 to 40 of 115
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2019 Викладання іноземної мови у середніх спеціалізованих навчальних закладах Український, Д.С. Bachelous Paper 4 0
2021 Використання електронних навчальних ресурсів у процесі навчання української мови як іноземної Кунградбаєв, Кайрат Азамат Улі; Bidenko, Larysa Valentynivna Conference Papers 2724 1358
2019 Використання засобів масової інформації на заняттях з іноземної мови Суровцова, А.В. Bachelous Paper 12 1
2015 Використання комп’ютерних технологій на заняттях з іноземної мови Kozlovska, Hanna Borysivna Conference Papers 658 366
2008 Використання назв квітів у процесі викладання іноземних мов як національно-мовний культурний фактор Aleksakhina, Tetiana Oleksiivna Conference Papers 97673 4772
2013 Використання словників і довідників студентами немовних cпеціальностей у процесі вивчення іноземних мов Жуков, П.П.; Годунов, І.М. Article 57250 31644
2019 Використання технік запам’ятовування у процесі професійної підготовки майбутніх перекладачів Скрипник, М.А. Masters thesis 57 16
2013 Внеаудиторная работа как средство формирования лингвострановедческой компетенции студентов-иностранцев Shevtsova, Alina Vladlenivna Article 77053 155935
2014 Впровадження інтерактивних методів навчання у викладанні іноземної мови в сучасному вищому навчальному закладі Різниченко, А.В. Conference Papers 1183 93
2019 Гумористичні тексти на уроках англійської мови Маяка, А.О. Bachelous Paper 6 1
2012 Деякі засоби оптимізації та інтенсифікації методів розвитку навичок письмового мовлення та читання оригінального тексту професійної спрямованності у курсі вивчення іноземної мови в економічному ВНЗ Мойсеєнко, Н.Г.; Сізова, Л.В. Conference Papers 19027 14164
2013 До питання про підвищення мотивації навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі Різниченко, Альона Вячеславівна; Резниченко, Алена Вячеславовна; Riznychenko, Alona Viacheslavivna Conference Papers 393 405
2017 До проблеми автономії в аспекті дистанційного викладання/вивчення іноземної мови Kozlovska, Hanna Borysivna; Leshchenko, Olha Illivna Article 408 834
2013 До проблеми навчання іноземної мови студентів-першокурсників нефілологічних спеціальностей Підгородецька, І.Ю. Conference Papers 46870 894
2016 До проблеми інновацій у викладанні іноземної мови у технічних ВНЗ Varenyk, Mykola Ivanovych Conference Papers 6593 5530
2019 Додаткові засоби навчання як мотиваційний фактор у навчанні іноземної мови Кулик, А.В. Bachelous Paper 112437 361865
2019 Доцільність використання інтерактивної дошки на заняттях з іноземної мови Гарах, О.М. Bachelous Paper 5 0
2020 Дієвість принципу навчити вчитися перекладу Гордієнко, К. О. Masters thesis 567 3087
2019 Екологічне виховання в процесі навчання іноземних мов Шемет, А.А. Bachelous Paper 6 1
2017 Епоха глобалізації як основний чинник переходу до нових методів навчання іноземних мов Сусіденко, А.Д.; Chepeliuk, Antonina Dmytrivna Conference Papers 2255 4520