Browsing by Keywords myocardial infarction


Showing results 1 to 20 of 44
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2021 Acute coronary syndrome Pohorielova, Oksana Serhiivna Schoolbook 674299467 81893057
2010 Clinical features of patients with posterior wall myocardial infarction, complicated by the right ventricule injury Ataman, Yurii Oleksandrovych; Brezme, O. Conference Papers 727000 494833
2017 Modeling cryonecrosis of the myocardium in rats Fesenko, I.V.; Sheyan, D.M. Conference Papers 65924 123
2016 Актуальні питання ранньої діагностики інфаркту міокарда Ринчак, П.І.; Боярський, О.О. Conference Papers 39782 240
2003 Анализ результатов суточного мониторирования электрокардиограммы в остром периоде инфаркта миокарда Волненко, Н.Б. Article 65514555 2596396
2005 Вивчення активності цитокінів у хворих на гострий інфаркт міокарду Школьник, В.В.; Григоров'єв, А.В.; Бабак, О.Я. Conference Papers 152766 83687
2016 Визначення D-димеру для діагностики тромбоемболії легеневої артерії Ярмолюк, А.О.; Вікторова, Ю.А. Conference Papers 8023 330
2010 Високий кардіоваскулярний ризик і предиктори нестабільного перебігу ішемічної хвороби серця з післяінфарктним кардіосклерозом Laba, Viktor Vasylovych; Лаба, О.В. Conference Papers 189844 69742
2013 Влияние симвастатина на оксидативный стресс и СРБ у больных ОИМ без зубца Q на фоне сахарного диабета ІІ типа: результаты 3-месячного наблюдения Камилова, Н.К.; Турсунова, Н.С. Conference Papers 15857 6685
2003 Влияние эналаприла малеата и метопролола на ремоделирование и дисфункцию сердца у больных, перенесших q-инфаркт миокарда, при длительном применении Сыволап, В.В. Article 240450 8580
2008 Вплив артеріальної гіпертензії на ремоделювання серця у хворих на інфаркт міокарда Швед, М.І.; Гребеник, М.В.; Коморовський, Р.Р. Article 324058 3504
2005 Вплив статинів на динаміку ліпідного спектру крові у хворих атеросклерозом, що перенесли інфаркт міокарду Laba, Viktor Vasylovych; Сердюк, В.І. Conference Papers 88610 3564
2015 Вплив статі на найближчі прогнози та ефективність тромболітичної терапії у пацієнтів із гострим коронарним синдромом із елевацією сегмента ST Нетяженко, Н.В. Article 21335 6165
2002 Гіперурикемія - критерій важкості перебігу інфаркту міокарда Боднар, Р.Я. Conference Papers 29135 1963
2017 Динамика маркеров системного воспалительного ответа у больных острым инфарктом миокарда под влиянием лечения Фуштей, И.М.; Феди, М. Article 6343 1733
2001 Диференціальна діагностика харчових токсикоінфекцій з абдомінальною формою інфаркту міокарда Несторук, І.П. Conference Papers -1182371967 3721838
2009 Дозозалежний вплив раннього призначення аторвастатину на перебіг гострого інфаркту міокарда Федосєєва, Н.К; Lozova, Tetiana Anatoliivna Conference Papers 53297 33207
2017 Досвід спостереження за пацієнтами з гострим інфарктом міокарду після перкутанного втручання Laba, Viktor Vasylovych; Паньків, І.М. Conference Papers 2405 331
2016 Етіологічні фактори виникнення інфаркту міокарда у молодому віці Самопадний, С.Ю. Conference Papers 15812 1729
2008 Ефективність проведення тромболітичної терапії у хворих на інфаркт міокарда Tsymbal, Vitalii Oleksandrovych; Vynnychenko, Liudmyla Boholiubivna Conference Papers 106245 321774