Browsing by Keywords nature


Showing results 1 to 20 of 26
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2012 Божественне установлення права Микуланинець, С. Article 217 0
2014 Вплив шкідливих викидів промислових підприємств м. Суми в атмосферу Bozhkova, Viktoriia Viktorivna; Nosonova, Liubov Viacheslavivna Conference Papers 916 620
2014 Драматургічна творчість Олександра Довженка: ідейне спрямування Троша Н., Article 949 708
2013 Еколого-економічні передумови раціонального природокористування Kovalenko, Yevhen Volodymyrovych; Барикіна, М.О. Conference Papers 1244 1199
2013 Исследования Балацкого О.Ф. по проблеме экономики чистого воздуха как методологическая основа для внедрения экологических стандартов жизни населения Вега, А.Ю. Conference Papers 1067 546
1988 Мир, открытый заново: (Рождение экологического мышления) Melnyk, Leonid Hryhorovych Book 478 528
2012 Мовна репрезентація концептів природи у текстах друкованих ЗМІ Serebrianska, Iryna Mykolaivna; Заворотько, Т.М. Article 1748 1919
2014 Невиснажене природогосподарювання – домінанта нової моделі економіки Харічков, С.К. Conference Papers 797 1040
2013 Об'єктивна необхідність і принципи трансформації механізмів природокористування в умовах антропоцену Загвойська, Л.Д. Conference Papers 641 421
2007 Образ природи в німецьких баладах Chepeliuk, Antonina Dmytrivna; Фурсова, О. Conference Papers 2687 1612
2007 Образ природи в німецьких баладах Chepeliuk, Antonina Dmytrivna; Фурсова, О. Conference Papers 2527 1448
1991 Опыт разработки и внедрения природоохранного хозрасчета в Украине Семененко, Б.А.; Ярош, Н.В.; Козьменко, С.М. Article 365 199
2011 Підвищення ефективності використання водних ресурсів в контексті інноваційного розвитку України Заворотнєва, О.Ю. Conference Papers 1851 1488
2010 Роль экологического менеджмента в утилизации радиоактивных отходов Ничитайлова, М.С. Conference Papers 1804 2265
2013 Сбалансированное природопользование в условиях глобализации Геворгян, С.А. Conference Papers 1475 870
2017 Симетрія в природі Горобець, В.О.; Кочубей, С.Г. Conference Papers 1028 984
2014 Соціально-психологічні особливості міжособистісних конфліктів у колективі Ніколаєнко, С. Article 6 0
2014 Сутнісно-змістова основа аграрного природогосподарювання Новікова, О.С. Conference Papers 620 466
1997 Торговля и окружающая среда: принципы реализации Melnyk, Leonid Hryhorovych; Boronos, Volodymyr Mykolaiovych; Melnyk, Olha Ivanivna Article 1137 1019
2013 Управління екологічними ризиками як необхідна складова механізму управління природокористуванням Аблова, О.К.; Коценко, К.Ф.; Лукаш, І.М. Conference Papers 716 466