Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36971
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив шкідливих викидів промислових підприємств м. Суми в атмосферу
Authors Bozhkova, Viktoriia Viktorivna  
Nosonova, Liubov Viacheslavivna
Keywords забруднення атмосфери
загрязнение атмосферы
air pollution
утилізація
утилизация
utilization
природокористування
природопользование
nature
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36971
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Божкова, В.В. Вплив шкідливих викидів промислових підприємств м. Суми в атмосферу [Текст] / В.В. Божкова, Л.В. Носонова // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. - Суми : СумДУ, 2014. - Т.1. - С. 139-140.
Abstract Намагання України інтегруватись у європейський соціально-економічний простір потребує вирішення цілого ряду проблем. Однією з основних проблем є забруднення атмосферного повітря стаціонарними та пересувними джерелами. Основними джерелами забруднення атмосферного повітря в Україні є: теплові та електричні станції, промислові підприємства, транспорт, комунальне й сільське господарство, військово-промисловий комплекс тощо. Промисловість є найважливішою структурною ланкою господарського комплексу України. Рівень впливу промисловості на навколишнє середовище залежить від характеру її територіальної локалізації, обсягів використання сировини, матеріалів і енергії, від можливості утилізації відходів і ступеня завершеності енерговиробничих циклів. Промислові викиди в атмосферу поширюються на значну відстань, забруднюючи приземний шар повітря не лише на промислових майданчиках, але й на прилеглих територіях. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36971
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Brazil Brazil
1
France France
29647
Germany Germany
7
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
29651
Russia Russia
4
Ukraine Ukraine
1223
United Kingdom United Kingdom
329829
United States United States
29649
Unknown Country Unknown Country
2009903

Downloads

China China
2
France France
1
Germany Germany
2429916
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
1589891
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
3
Unknown Country Unknown Country
101

Files

File Size Format Downloads
nature1.pdf 188,25 kB Adobe PDF 4019916

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.