Browsing by Keywords price stability


Showing results 1 to 10 of 10
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2003 Бюджетно-монетарне регулювання цін у трансформаційній економіці Makarenko, Mykhailo Illich Synopsis 504 513
2011 Вплив економічної конвергенції на цінову стабільність в Україні Литвинов, О.О. Article 399 242
2011 Вплив економічної конвергенції на динаміку внутрішніх цін з точки зору забезпечення цінової стабільності в Україні Литвинов, О.О. Conference Papers 138 107
2003 Забезпечення цінової стабільності Європейським центральним банком Makarenko, Mykhailo Illich Article 569 659
2012 Зв'язок поняття "фінансова стабільність" із категоріями економічної науки Лазня, А.В. Article 322 804
2001 Макроекономічна цінова стабільність у грошово-кредитному регулюванні: зарубіжний досвід Makarenko, Mykhailo Illich Article 369 354
2000 Моделі впливу монетарного імпульсу на цінову стабільність Makarenko, Mykhailo Illich Article 263 253
2005 Облікова політика як інструмент грошово - кредитного регулювання цінової стабільності Шаринська, О.Є. Article 1276 2589
2003 Система цілей монетарної політики та місце в ній цінової стабільності Шаринська, О.Є. Article 355 393
2021 Удосконалення монетарного регулювання в зоні євро Сєдєлєв, С.Г. Bachelous Paper 65 125