Browsing by Keywords temperature field


Showing results 1 to 8 of 8
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2013 Исследование работоспособности многоступенчатого питательного насоса при воздействии теплового удара Давиденко, А.К.; Руденко, А.А.; Хворост, В.Ф.; Гаврыло, И.С. Article 747280 328347
2017 Математична модель температурного поля у пластині, що обробляється джерелом тепла, розподіленим за нормальним законом Klymenko, Valentyna Anatoliivna; Білоус, Д.О. Conference Papers 3062 1377
2008 Моделювання температурних полів в тонких тілах при дії імпульсних наносекундних пучків заряджених частинок Логачова, В.В. Conference Papers 180880 2027
2022 Моделювання теплових та деформаційних процесів при обробці металів різанням Кравченко, Т.Р. Bachelous Paper 93 157
2019 Моделювання теплового процесу в однорідній тривимірній системі методом скінченних елементів Асанов, Є.О. Masters thesis 5 2
2014 Температурне поле однорідного циліндричного стержня в умовах стаціонарного режиму Бабак, Б. Conference Papers 28009 28019
2016 Температурний стан охолоджуваного сферичного середовища Купріянов, Б.Ю. Conference Papers 3663 1442
2016 Температурний стан пластини при теплообміні за законом Ньютона Ярушина, Є.В. Conference Papers 3743 312