Search


Clear search fields
Showing results 20 to 30 of 287
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2010 Ефективність застосування інформаційних технологій в навчальному процесі на післядипломному етапі Sichnenko, Petro Ivanovych; Smiian, Oleksandr Ivanovych; Romaniuk, Oksana Kostiantynivna Conference Papers 2274 2334
2008 Корекція цинкдефіцитного стану у дітей шкільного віку з негоспітальними пневмоніями Smiian, Oleksandr Ivanovych; Horbas, Viktoriia Anatoliivna; Yemets, Oleksandr Mykhailovych Conference Papers 3429 2522
2009 Оптимізація післядипломної освіти лікарів-інтернів із фаху "Педіатрія" Smiian, Oleksandr Ivanovych; Bynda, Tetiana Parfeniivna; Romaniuk, Oksana Kostiantynivna; Sichnenko, Petro Ivanovych Conference Papers 1667 1293
2015 Мультимедійні технології при викладанні дисципліни «Дитячі інфекційні хвороби» Smiian, Oleksandr Ivanovych; Bynda, Tetiana Parfeniivna Conference Papers 194 115
2012 Клініко-рентгенологічна характеристика негоспітальних пневмоній у дітей раннього віку Smiian, Oleksandr Ivanovych; Василишин, Х.І. Conference Papers 468 416
2015 Динаміка мікроекології кишечника у дітей, хворих на моно- та мікст-варіанти ротавірусної інфекції Майданник, В.Г.; Smiian-Horbunova, Kateryna Oleksandrivna; Smiian, Oleksandr Ivanovych; Bynda, Tetiana Parfeniivna Article 245 280
2014 Динаміка вмісту заліза в сироватці крові дітей, хворих на хронічний тонзиліт, залежно від терапії Січненко, Д.П.; Smiian, Oleksandr Ivanovych; Mozghova, Yuliia Anatoliivna Conference Papers 399 185
2013 Показатели феррокинетики у детей преддошкольного и дошкольного возраста, больных внебольничной пневмонией, ассоциированной с железодефицитной анемией Smiian, Oleksandr Ivanovych; Васлишин, Христина Ігоревна; Vasylyshyn, Khrystyna Ihorivna; Vasylyshyn, Khrystyna Igorivna; Bynda, Tetiana Parfeniivna; Yemets, Oleksandr Mykhailovych Conference Papers 1372 606
2014 Застосування Едему у комплексній терапії алергічних захворювань Smiian, Oleksandr Ivanovych; Bynda, Tetiana Parfeniivna Article 795 695
1997 Активность супероксиддисмутазы у недоношенных новорожденных с внутриутробной задержкой роста и развития Smiian, Oleksandr Ivanovych; Курило, А.Е.; Завора, О.И. Conference Papers 5401 2855