Search
Clear search fields
Showing results 40 to 60 of 532
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2018 Правове регулювання кредитних відносин в України Мартиненко, І.М. Masters thesis 6 3
2018 Корпоративне управління в умовах реформування банківської системи України Кошлата, І.М. Masters thesis 190 213
2018 Методичні засади оцінювання ймовірності банкрутства банку Галич, М.Л. Masters thesis 43 95
2018 Моделювання оцінювання рівня фінансової стійкості банківських установ Масло, Б.В. Masters thesis 229 386
2018 Іноземний капітал в банківській системі: вплив на фінансову стабільність та економічний розвиток країни Гаврилко, В.С. Masters thesis 75 240
2018 Правове регулювання ліквідації неплатоспроможного банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб Курочка, А.І. Masters thesis 4 2
2018 Організація і методика використання звітності банків для розробки системи їх рейтингування Джолос, А.В. Masters thesis 133 429
2018 Визначення ймовірності банкрутства банків України Дяченко, Ю.О. Masters thesis 10 2
2018 Оцінювання впливу адекватності капіталу фінансових посередників на фінансовий та економічний розвиток країн Kremen, Viktoriia Mykhailivna; Ковтун, С. Article 555 463
2018 Управління ліквідністю банку Бутко, Р.В. Masters thesis 33 24
2018 Логіт-модель прогнозування ймовірності банкрутства банків Kremen, Viktoriia Mykhailivna; Бочкарьова, Т. Article 191 18
2018 Правові засади розкриття банківської таємниці Губенко, Є.О. Masters thesis 9 3
2018 Соціально-економічні детермінанти інституційної довіри до комерційних банків в Україні Brychko, Maryna Mykhailivna; Орехова, Я.В. Conference Papers 28 43
2018 Управління інвестиційним портфелем банку Дужак, А.О. Masters thesis 766 1263
2018 Кредитна політика банку Коваленко, Г.Ю. Masters thesis 11 6
2018 Інтеграційні процеси в діяльності банків та страхових організацій в Україні Півторадня, О.О. Masters thesis 877 832
2018 Правове регулювання використання електронних грошей в Україні Толочна, В.О. Masters thesis 4 0
2018 Дослідження впливу запровадження стандартів Базель ІІ та Базель ІІІ на грошово-кредитний ринок України Дрогобецький, В.Г. Masters thesis 6 2
2018 Взаємодія страхових компаній з банківськими установами Бережной, С.В. Masters thesis 9 0
2018 Взаємозв‘язок довіри до ринку фінансових послуг та основних параметрів його функціонування Семеног, В.В. Masters thesis 11 4