Search
Clear search fields
Showing results 1 to 7 of 7
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2017 The peculiarities of uricemia for patients with diabetic nephropathy and arterial hypertension Chernatska, Olha Mykolaivna; Prystupa, Liudmyla Nykodymivna Conference Papers 72 7
2017 Gln27Glu поліморфізм гена в2-адренорецептора і ризик виникнення артеріальної гіпертензії у хворих на бронхіальну астму Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Bondarkova, Anna Mykolaivna; Dudchenko, Iryna Oleksandrivna Conference Papers 122 104
2015 Розподіл генотипів генотипів за С825Т поліморфізмом β3-субодиниці G-протеїну у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від маси тіла Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Моїсеєнко, Ірина Олегівна; Moiseienko, Iryna Olehivna; Moisejenko, Irina Olegovna Article 151 192
2014 Дослідження залежності частоти серцевих скорочень від поліморфізму Т393С гену А-субодиниці G-білку Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Дудченко, І.О. Conference Papers 359 46
2013 Актуальні проблеми генетичного поліморфізму у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та аліментарним ожирінням Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Dudchenko, Iryna Oleksandrivna; Єрмоленко, Т.С. Conference Papers 129 202
2011 Роль С-реактивного білка у патогенезі хронічної серцевої недостатності в осіб похилого віку з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом ІІ типу Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Чернацька, О.М. Conference Papers 499 545
2010 Порівняльне вивчення ефективності і безпечності S-амлодипіну у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні із хронічним обструктивним захворюванням Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Шкрьоба, А.О. Conference Papers 1017 649