Search
Clear search fields
Showing results 1 to 20 of 27
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2008 Світова криза ліквідності та її наслідки для банківської системи України Сілантьєв, М.С. Article 108 30
2008 Сучасний стан та перспективи іпотечного кредиту Жінко, М.Б. Article 64 37
2008 Удосконалення системи фінансового моніторингу в банку за критеріями групи “егмонт” Внукова, Н.М.; Проноза, П.В.; Кисельова, Я.Г. Conference Papers 153 52
2008 Методичні підходи до визначення стратегії управління банківськими активами Сазонець, І.Л.; Гараба, С.С. Conference Papers 37 29
2008 Конкурентні стратегії банків України Груша, О.В. Conference Papers 44 36
2008 Зовнішні запозичення українських банків за кризових умов Левківський, І.І. Conference Papers 182 35
2008 Розвиток банківського нагляду в Україні в умовах конкуренції міжнародних фінансових ринків Бицька, І. В. Conference Papers 91 38
2008 Конкурентні стратегії банків України Степаненко, А.І. Article 120 167
2008 Удосконалення системи ранньої діагностики потенційного банкрутства банків в Україні Павлов, Р.А. Conference Papers 125 27
2008 Проблеми залучення банками іноземних інвестицій та їх вплив на стабільність банківської системи України Романчукевич, В.В. Conference Papers 45 35
2008 Розвиток інвестиційного кредитування в Україні Гребенюк, Н.О. Conference Papers 72 28
2008 Використання програм середньострокових євронот українськими банками Відякін, М.М. Conference Papers 123 166
2008 Довгострокові фінансові інвестиції банків в Україні Рисін, В.В. Conference Papers 33 27
2008 Проблеми участі українських банків в інвестиційній діяльності Фатенок-Ткачук, А.О. Conference Papers 86 36
2008 Конкурентне середовище у банківському секторі України в умовах глобалізації Циганова, Н.В. Conference Papers 90 38
2008 Особливості інтернаціоналізації банківської діяльності в Україні на сучасному етапі Гаряга, Л.О. Conference Papers 120 33
2008 Внутрішньобанківська система здійснення фінансового моніторингу операцій Дзедзик, І.Б. Conference Papers 33 39
2008 Стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку банківської системи України в умовах глобалізації Щербак, В.Д. Conference Papers 32 27
2008 Організація та інформаційна підтримка фінансового моніторингу банківських операцій Степаненко, О.П.; Мейтус, В.Ю. Conference Papers 34 29
2007 Національна система масових електронних платежів: конкурентні переваги Українська академія банківської справи Національного банку України, ; Манжуловський, С.В. Conference Papers 138 582