Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60884
Title: Довгострокові фінансові інвестиції банків в Україні
Other Titles: Long term financial investments of banks in Ukraine
Authors: Рисін, В.В.
Keywords: довгострокові фінансові інвестиції
банк
Україна
банківська система
long term financial investments
bank
Ukraine
banking system
долгосрочные финансовые инвестиции
Украина
банковская система
Issue Year: 2008
Publisher: Українська академія банківської справи Національного банку України
Citation: Рисін, В.В. Довгострокові фінансові інвестиції банків в Україні [Текст] / В.В. Рисін // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2008 р.). – Суми: УАБС НБУ, 2008. – С. 90-91.
Abstract: Аналізуючи структуру інвестиційного портфеля українських банків, слід зауважити, що переважаюча його складова має короткостроковий спекулятивний характер і не може розглядатися як довгострокові інвестиції. Станом на 01.01.2008 торговий портфель склав понад 8 млрд. грн., портфель на продаж – понад 14,5 млрд. грн. Водночас вкладення банків у цінні папери з метою отримання дивідендів у довгостроковій перспективі (до таких вкладень відноситься портфель боргових цінних паперів до погашення та інвестиції в асоційовані компанії) складали лише п’яту частину їх інвестиційного портфеля і становили 6085 млрд. грн., або близько 1 % від загальних чистих активів банківської системи. Тому фінансові інвестиції на сучасному етапі абсолютно не конкурують із довгостроковими кредитами у сфері розміщення довгострокових банківських ресурсів.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60884
Type: Conference Papers
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ БТ)

Views
Other9
Germany1
Downloads
Other1
Germany1
Ukraine1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Rysin.pdf133.72 kBAdobe PDF3Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.