Search
Clear search fields
Showing results 1 to 20 of 33
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2009 Використання стрес-тестів для аналізу стійкості банківської системи: підходи, методи, світовий досвід Бєленька, Г.В. Conference Papers 153 95
2009 Шляхи активізації банківського впливу на розвиток реального сектору економіки регіону Борух, О.В. Article 52 42
2008 Світова криза ліквідності та її наслідки для банківської системи України Сілантьєв, М.С. Article 108 30
2008 Методичні підходи до визначення стратегії управління банківськими активами Сазонець, І.Л.; Гараба, С.С. Conference Papers 37 29
2008 Проблеми підвищення рівня капіталізації банківської системи України Запаранюк, Т.В. Conference Papers 51 38
2008 Конкурентні стратегії банків України Степаненко, А.І. Article 120 167
2008 Проблеми залучення банками іноземних інвестицій та їх вплив на стабільність банківської системи України Романчукевич, В.В. Conference Papers 45 35
2008 Довгострокові фінансові інвестиції банків в Україні Рисін, В.В. Conference Papers 33 27
2008 Основні засади забезпечення функціональної достатності ресурсного потенціалу банку Торяник, Ж.І. Article 39 31
2008 Дистанційний аналіз ліквідності у системі банківського нагляду Зінченко, В.О. Article 30 66
2008 Стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку банківської системи України в умовах глобалізації Щербак, В.Д. Conference Papers 32 27
2008 Оценка влияния иностранного капитала на функционирование банковской системы Украины Крамаренко, Г.А. Conference Papers 36 45
2007 Формування банківських об’єднань у сучасній банківській системі України Годуєв, О.О. Article 169 43
2007 Стратегічний аналіз розвитку філіальної мережі банку Вітряк, А.М. Article 163 302
2007 Проблеми та перспективи навчальної складової в контексті розвитку банківської системи України Любимова, К.О. Article 33 31
2007 Сутність і поняття стійкості банківської системи Зінченко, В.О. Article 44 201
2007 Роль комерційних банків у системі фінансового моніторингу в Україні Мілай, А.О. Article 135 41
2007 Ризики збільшення присутності іноземного капіталу в банківській системі та методи їх регулювання Слобода, Л.Я. Conference Papers 30 31
2007 Основні принципи правового регулювання корпоративних трудових відносин працівників банківської системи Запара, С.І. Conference Papers 39 37
2007 Вплив іноземного капіталу на банківську систему України Манжос, С.Б.; Даниленко, О.М. Conference Papers 42 40