Search
Clear search fields
Showing results 1 to 20 of 23
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2018 Моделювання оцінювання рівня фінансової стійкості банківських установ Масло, Б.В. Masters thesis 183 392
2018 Фінансова стабільність як складова забезпечення безпеки банку Воробей, І.С. Masters thesis 8 1
2014 Investigation of financial stability of Ukraine Башлай, С.В. Article 57 6
2014 Шляхи підвищення фінансової стійкості ПАТ «Державний ощадний банк України» Illiashenko, Tetiana Oleksiivna; Illiashenko, Kostiantyn Viktorovych; Барикіна, Т.І. Conference Papers 258 312
2013 Ключові фактори та середовища впливу на фінансову стійкість банку Шкальова, О. Article 18 45
2013 Аналітичне забезпечення фінансової стійкості банку Москаленко, О.В. Conference Papers 62 11
2013 Довіра до банків в Україні Сомик, А.В. Conference Papers 16 18
2011 Аналіз релевантних факторів забезпечення фінансової стійкості банківської системи України Довгань, Ж. Article 92 26
2011 Систематизація наукових поглядів на сутність фінансової стійкості банків Довгань, Ж.М. Article 135 229
2010 Основні різновиди фінансової стабільності розвитку банків Головко, О.Г. Conference Papers 46 6
2010 Етапність у визначенні узагальненої оцінки фінансової стабільності розвитку банків Головко, О.Г. Conference Papers 54 9
2009 Вплив окремих факторів на узагальнення поняття «фінансова стабільність банку» Головко, О.Г. Conference Papers 42 48
2009 Оцінка фінансової стійкості комерційних банків в умовах кризи Krukhmal, Olena Valentynivna Conference Papers 37 38
2009 Оцінка фінансової стабільності розвитку банків на основі непараметричних методів статистичного аналізу Головко, О.Г. Conference Papers 33 37
2008 Теоретичні та практичні підходи до рейтингової оцінки фінансової стійкості банків Єріс, Л.М.; Krukhmal, Olena Valentynivna Article 55 131
2007 Побудова узагальненої моделі оцінки фінансової стійкості банку Міщенко, М.Ю. Conference Papers 45 33
2007 Трансформація стратегій банку та функцій його капіталу в умовах глобалізації Гребенюк, Н.О. Article 101 168
2006 Динамічний фактор при оцінці фінансової стійкості банків Krukhmal, Olena Valentynivna Conference Papers 64 48
2006 Методичні основи рейтингової оцінки фінансової стійкості банків Krukhmal, Olena Valentynivna Article 134 227
2005 Формування системи показників оцінки фінансової стійкості банків Krukhmal, Olena Valentynivna Article 88 127