Search
Clear search fields
Showing results 1 to 19 of 19
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2014 Досвід застосування нестероїдних протизапальних препаратів у дітей, хворих на ГРВІ Ваганян, А.Г.; Sichnenko, Petro Ivanovych; Бугаєнко, В.О.; Куропятник, Н.П.; Хрін, Н.В.; Чижик, О.Е. Conference Papers 1353 1178
2013 Декасан в інгаляційній терапії гострих респіраторних захворювань у дітей раннього віку Sichnenko, Petro Ivanovych; Бугаєнко, В.О.; Куропятник, Н.П.; Хрін, Н.В.; Чижик, О.Є. Conference Papers 641 1081
2011 Особенности клинической картины и терапии аллергической патологии желудочно-кишечного тракта у детей Sichnenko, Petro Ivanovych Conference Papers 1085 1217
2010 Підходи до підготовки лікаря-спеціаліста за фахом "Педіатрія" Smiian, Oleksandr Ivanovych; Sichnenko, Petro Ivanovych; Bynda, Tetiana Parfeniivna; Romaniuk, Oksana Kostiantynivna Conference Papers 1267 1351
2008 Вікові особливості захворювань органів дихання у дітей Sichnenko, Petro Ivanovych; Січненко, П.П.; Соловей, О.О.; Сіромаха, Т.П. Conference Papers 1658 1921
2008 Поширеність первинних артеріальних гіпертензій серед дітей шкільного віку. Фактори ризику Sichnenko, Petro Ivanovych; Кочура, Л.В.; Павлюченко, В.В. Conference Papers 1325 1402
2008 Изучение эффективности циклоферона при бронхиальной астме у детей Smiian, Oleksandr Ivanovych; Sichnenko, Petro Ivanovych; Макарова, В.О. Conference Papers 2322 2631
2008 Цефодокс в лікуванні негоспітальних пневмоній у дітей Sichnenko, Petro Ivanovych; Куропятник, Н.П.; Хрін, Н.В.; Вінник, О.В. Conference Papers 1340 1422
2008 Шляхи і форми вдосконалення підготовки фахівців в інтернатурі по педіатрії Smiian, Oleksandr Ivanovych; Romaniuk, Oksana Kostiantynivna; Sichnenko, Petro Ivanovych; Bynda, Tetiana Parfeniivna; Horbas, Viktoriia Anatoliivna Conference Papers 1199 1221
2008 Клініко-епідеміологічні особливості обструктивних бронхітів у дітей Sichnenko, Petro Ivanovych; Помошник, С.О.; Новик, Н.В. Conference Papers 567 624
2008 Вікові особливості захворювань органів дихання у дітей Sichnenko, Petro Ivanovych; Соловей, О.О.; Сіромаха, Т.П. Conference Papers 3619 3636
2004 Досвід застосування протизапального препарату "німесулід" у дітей раннього віку з ГРВІ Sichnenko, Petro Ivanovych; Куропятник, Н.П.; Хрін, Н.В. Conference Papers 2422 2490
2004 Факторы риска развития обструктивного бронхита у детей Sichnenko, Petro Ivanovych; Семененко, О.В. Conference Papers 1373 1491
2004 Особенности клинических проявлений обструктивного бронхита у детей раннего возраста с неблагоприятным преморбидным фоном Sichnenko, Petro Ivanovych; Рубан, А.А. Conference Papers 1074 451
2004 Клинические особенности течения обструктивных бронхитов у детей Sichnenko, Petro Ivanovych; Кирдан, Н.А. Conference Papers 1433 1444
2004 Эпидемиологические особенности обструктивных бронхитов у детей раннего возраста Sichnenko, Petro Ivanovych; Жилюк, Я.М. Conference Papers 733 753
2004 Особенности лечения бронхообструктивного синдрома у детей раннего возрата Sichnenko, Petro Ivanovych; Люлько, Н.В. Conference Papers 1172 1192
2004 Эпидемиология лейкозов у детей Сумской области Sichnenko, Petro Ivanovych; Никитенко, Л.К. Conference Papers 1139 1158
1997 Структура сенсибилизации у детей с аллергическими заболеваниями, находившихся на лечении в Сумской городской клинической больнице Sichnenko, Petro Ivanovych; Роденко, Е.С. Conference Papers 751 358