SearchClear search fields
Showing results 1 to 19 of 19
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2014 Досвід застосування нестероїдних протизапальних препаратів у дітей, хворих на ГРВІ Ваганян, А.Г.; Sichnenko, Petro Ivanovych; Бугаєнко, В.О.; Куропятник, Н.П.; Хрін, Н.В.; Чижик, О.Е. Conference Papers 1132 55
2013 Декасан в інгаляційній терапії гострих респіраторних захворювань у дітей раннього віку Sichnenko, Petro Ivanovych; Бугаєнко, В.О.; Куропятник, Н.П.; Хрін, Н.В.; Чижик, О.Є. Conference Papers 486 1074
2011 Особенности клинической картины и терапии аллергической патологии желудочно-кишечного тракта у детей Sichnenko, Petro Ivanovych Conference Papers 825 955
2010 Підходи до підготовки лікаря-спеціаліста за фахом "Педіатрія" Smiian, Oleksandr Ivanovych; Sichnenko, Petro Ivanovych; Bynda, Tetiana Parfeniivna; Romaniuk, Oksana Kostiantynivna Conference Papers 860 494
2008 Вікові особливості захворювань органів дихання у дітей Sichnenko, Petro Ivanovych; Січненко, П.П.; Соловей, О.О.; Сіромаха, Т.П. Conference Papers 1252 1511
2008 Поширеність первинних артеріальних гіпертензій серед дітей шкільного віку. Фактори ризику Sichnenko, Petro Ivanovych; Кочура, Л.В.; Павлюченко, В.В. Conference Papers 1001 405
2008 Изучение эффективности циклоферона при бронхиальной астме у детей Smiian, Oleksandr Ivanovych; Sichnenko, Petro Ivanovych; Макарова, В.О. Conference Papers 1750 2056
2008 Цефодокс в лікуванні негоспітальних пневмоній у дітей Sichnenko, Petro Ivanovych; Куропятник, Н.П.; Хрін, Н.В.; Вінник, О.В. Conference Papers 909 1419
2008 Шляхи і форми вдосконалення підготовки фахівців в інтернатурі по педіатрії Smiian, Oleksandr Ivanovych; Romaniuk, Oksana Kostiantynivna; Sichnenko, Petro Ivanovych; Bynda, Tetiana Parfeniivna; Horbas, Viktoriia Anatoliivna Conference Papers 617 619
2008 Клініко-епідеміологічні особливості обструктивних бронхітів у дітей Sichnenko, Petro Ivanovych; Помошник, С.О.; Новик, Н.В. Conference Papers 298 621
2008 Вікові особливості захворювань органів дихання у дітей Sichnenko, Petro Ivanovych; Соловей, О.О.; Сіромаха, Т.П. Conference Papers 2903 2916
2004 Досвід застосування протизапального препарату "німесулід" у дітей раннього віку з ГРВІ Sichnenko, Petro Ivanovych; Куропятник, Н.П.; Хрін, Н.В. Conference Papers 2023 2089
2004 Факторы риска развития обструктивного бронхита у детей Sichnenko, Petro Ivanovych; Семененко, О.В. Conference Papers 925 567
2004 Особенности клинических проявлений обструктивного бронхита у детей раннего возраста с неблагоприятным преморбидным фоном Sichnenko, Petro Ivanovych; Рубан, А.А. Conference Papers 727 450
2004 Клинические особенности течения обструктивных бронхитов у детей Sichnenko, Petro Ivanovych; Кирдан, Н.А. Conference Papers 967 478
2004 Эпидемиологические особенности обструктивных бронхитов у детей раннего возраста Sichnenko, Petro Ivanovych; Жилюк, Я.М. Conference Papers 381 373
2004 Особенности лечения бронхообструктивного синдрома у детей раннего возрата Sichnenko, Petro Ivanovych; Люлько, Н.В. Conference Papers 791 406
2004 Эпидемиология лейкозов у детей Сумской области Sichnenko, Petro Ivanovych; Никитенко, Л.К. Conference Papers 770 391
1997 Структура сенсибилизации у детей с аллергическими заболеваниями, находившихся на лечении в Сумской городской клинической больнице Sichnenko, Petro Ivanovych; Роденко, Е.С. Conference Papers 387 357