Search



Clear search fields
Showing results 1 to 15 of 15
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2015 Economic cost analysis of service quality as a factor of sustainable development of enterprises Hrytsenko, Olena Ivanivna Article 231 9
2015 Торгова марка та торгові знаки як особливий вид нематеріальних активів Hrytsenko, Olena Ivanivna Book chapter 157 345
2014 Conceptual bases of reporting on sustainability Hrytsenko, Olena Ivanivna Article 156 11
2014 Розвиток кредитних спілок в контексті складання інтегрованої звітності Hrytsenko, Olena Ivanivna Book chapter 93 10
2014 Conceptual bases of reporting on sustainability Hrytsenko, Olena Ivanivna Preprint 106 97
2014 Перспективи складання звітності про стійкий розвиток в Україні Hrytsenko, Olena Ivanivna Article 28 4
2014 Актуальні питання удосконалення інформаційного забезпечення обліку Hrytsenko, Olena Ivanivna Conference Papers 17 11
2014 Обеспечение конкурентоспособности кредитных союзов в современных условиях хозяйствования Hrytsenko, Olena Ivanivna Book chapter 114 119
2014 Стандарти інтегрованої звітності в контексті забезпечення конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції Hrytsenko, Olena Ivanivna Book chapter 136 163
2013 Організація бухгалтерського обліку витрат на якість обслуговування Hrytsenko, Olena Ivanivna Book chapter 121 349
2013 Income classification of commercial enterprise in the context of quality of service and international integration processes Hrytsenko, Olena Ivanivna Article 194 9
2013 Якість обслуговування як економічна категорія: проблеми визнання Hrytsenko, Olena Ivanivna Article 90 41
2012 Проблеми організації планування витрат на якість обслуговування Hrytsenko, Olena Ivanivna Article 141 158
2012 Характерні риси покращання якості обслуговування сільського населення в підприємствами споживчої кооперації Hrytsenko, Olena Ivanivna Conference Papers 17 5
2011 Рейтингова оцінка кредитних спілок Дадашев, Б.А.; Hrytsenko, Olena Ivanivna Article 61 72