Search
Clear search fields
Showing results 1 to 20 of 239
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2020 Formation of an effective policy of “green” investment as a priority direction of sustainable development of national economy Kozlovska, Hanna Borysivna; Кіріл'єва, А.О. Article 24 23
2019 Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах глобалізації економіки Максименко, К.І. Masters thesis 3 0
2019 Маркетингове забезпечення розвитку зеленого туризму в Україні Косторнова, С.О. Bachelous Paper 5 0
2019 Банківські інновації як фактор конкурентоспроможності банків в умовах цифрової економіки Драніцина, Г.О. Masters thesis 4 1
2019 Формування маркетингової стратегії ПРАТ ВЕК «Сумигазмаш» Прошуніна, А.А. Masters thesis 6 2
2019 Управління конкурентоспроможністю підприємства (на прикладі ТОВ «Мотордеталь-Конотоп») Оверченко, В.М. Bachelous Paper 4 0
2019 Удосконалення конкурентоздатності підприємства (на прикладі ТОВ "Кафіль") Пунько, А.В. Masters thesis 4 1
2019 Дослідження маркетингової діяльності мережі «Аптека низьких цін»: теоретичний та прикладний аспекти Ілляшенко, А.Г. Bachelous Paper 6 2
2019 Удосконалення маркетингової товарної політики підприємства Крюков, Я.О. Bachelous Paper 8 2
2019 Розроблення нішевої стратегії просування об’єкта електронної комерції в умовах висококонкурентного ринку (на прикладі інтернет-магазину «Staff») Смілянський, А.В. Bachelous Paper 3 0
2019 Формування нової стратегії розвитку бізнесу на основі органічного виробництва Кизим, Т.В. Masters thesis 2 0
2019 Оцінка конкурентоспроможності м’ясних виробів (на прикладі ТМ "Глобино") Кисільова, К.В. Bachelous Paper 2 0
2019 Розроблення заходів активізації інноваційної діяльності Коротя, В.С. Bachelous Paper 8 7
2019 Аналіз конкурентних позицій провідних страхових компаній на страховому ринку України Подгорна, В.О. Masters thesis 12 1
2019 Аналіз конкурентоспроможності потенціалу підприємства Цимбаренко, С.С. Bachelous Paper 3 0
2019 Підвищення конкурентоспроможності підприємства: гендерні аспекти Пономарьова, Г.С. Bachelous Paper 4 0
2019 Управління конкурентоспроможністю підприємства Ковтун, М.Ю. Bachelous Paper 4 0
2019 Сучасні та традиційні методи просування як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі Лазоренко, В.С. Bachelous Paper 4 1
2019 Аналіз товарної політики ПАТ «Сумихімпром» та шляхи її удосконалення Ільченко, Т.С. Bachelous Paper 3 0
2019 Аналіз та оцінка конкурентоспроможності ДП "Середино-Будське лісове господарство" Шевцова, І.П. Bachelous Paper 4 0