Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13523
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження вихрових грануляційних та масотеплообмінних пристроїв. Аналіз роботи грануляторів зі зниженою висотою польоту гранул
Authors Sklabinskyi, Vsevolod Ivanovych  
Yakhnenko, Serhii Mykhailovych
Artiukhov, Artem Yevhenovych  
Keywords хімічні технології
химические технологии
Type Technical Report
Date of Issue 2007
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13523
Publisher Вид-во СумДУ
License
Citation Дослідження вихрових грануляційних та масотеплообмінних пристроїв. Аналіз роботи грануляторів зі зниженою висотою польоту гранул : звіт про НДР (проміжний) / Керівн. В.І. Склабінський. - Суми : СумДУ, 2007. - 42 с.
Abstract Об’єкт дослідження: течії одно- та двофазного потоків в вихрових тепломасоо-бмінних апаратах з інтенсивною гідродинамікою. Мета роботи: створення науково обґрунтованої методики розрахунку гідроди-намічних чинників течій фаз у робочому просторі грануляційного пристрою, що має удосконалену конструкцію для забезпечення зниження висоти грануляційного при-строю, підвищення інтенсивності його функціонування. Дослідження, спрямовані на опрацювання високоефективного апаратурного оформлення обладнання для гранулювання, визначення найбільш сприятливої кон-фігурації та конструктивного оформлення окремих елементів апарата та їх комбіна-ції, комплексне теоретичне й експериментальне вивчення гідродинаміки потоків, повинні вирішувати проблему, яка стоїть перед хімічною промисловістю України на сучасному етапі. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13523
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Canada Canada
1
China China
2
Czech Republic Czech Republic
2
France France
6
Germany Germany
481
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
2
Russia Russia
31
Slovakia Slovakia
1
Turkey Turkey
5
Ukraine Ukraine
1387
United Kingdom United Kingdom
3
United States United States
45
Unknown Country Unknown Country
92

Downloads

China China
1
Germany Germany
480
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
9
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
186

Files

File Size Format Downloads
937.doc 10,34 MB Microsoft Word 678

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.